ARC FUND
ARC FUND / Събития / Деветнадeсето издание

Деветнадeсето издание

До 15 октомври български фирми с успешно разработена и внедрена иновация през последните 3 години имаха възможност да кандидатстват в Конкурса “Иновативно предприятие на годината 2023”.

Организатори на конкурса са Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, АРК Консултинг и Еnterprise Europe Network – България, с подкрепата на Генерална дирекция “Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“ на Европейската комисия и на София Тех Парк, със съдействието на БАИТ – Българска асоциация по информационни технологии, BESCO – Българската предприемаческа асоциация, PARAi – Професионалната асоциация по роботика, автоматизация и иновации, Health and Life Sciences Cluster Bulgaria, Artificial Intelligence Cluster Bulgaria, АИБЕСТ – Асоциация за иновации, бизнес услуги и технологии.

Конкурсът популяризира успешните български бизнес модели, основаващи се на иновациите и новите технологии. Критериите за оценка включват високо качество и оригиналност на иновацията, пазарно и технологично лидерстсво на националния и световен пазар, въздействие върху околната среда и обществото, ефективност на бизнес модела.

Победителите се обявяват през декември на Националния иновационен форум под егидата на министър-председателя на РБългария. Финалистите и победителите получават марката на Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ – „Високи постижения в иновациите“. На събитието се представя и годишният доклад Иновации.бг.

Наградите се присъждат в категории според въздействието на отличените иновации като:

  • Пазарно лидерство (награда за иновативен продукт, наложил се на международния пазар);
  • Kачество на живот (иновация, имаща потенциал или довела до подобряване качеството на живот на потребителите);
  • Зелена иновация (иновация в областта на устойчивото и екологично съобразено развитие);
  • Социална иновация (нови продукт, услуга или модел, които отговарят на социални потребности и създават нови социални отношения);
  • Иновация в креативните индустрии (иновации чрез дизайн, дигитални игри, архитектура и дизайн на градска среда, филмова и музикална индустрия);
  • Дигитална трансформация;
  • Иновативен мениджмънт:
  • Иновативно новостартирало предприятие (до три години от създаването му).

Над 130 компании – „Спесима“, „Скейл Фокус“, „Къпфий“ „Орeнда Груп“, „Ню Енерджи Корпорация“, Ники Ротор Авиейшън“, „Тед Бед“ и др., са получили признание за успешните си иновационни проекти в конкурса.

Ето какво споделят някои от тях:

Снимка: Церемония по награждане на победителите в конкурс “Иновативно предприятие на годината” 2022

„Участието в конкурса „Иновативно предприятие на годината 2022“ ни даде голяма добавена стойност, като ни даде възможност да представим платформата и услугите, които предлагаме на широка професионална аудитория. Конкурсът е един от най-добрите конкурси, награждаващ най-добрите иновативни компании и участниците ще получат страхотни контакти“.

Константин Харалампиев, Агровар CC ООД, победител в категория „Дигитална трансформация“ 

„Kонкурсът и маркaта за “Високи постижения в иновациите” помогнаха на компанията ни да получи признание и видимост на пазара. Участието предоставя ценен опит и възможност да се измерите със сходни предприятия и да се получи обратна връзка от експертите в областта. Това може да послужи за вдъхновение и насърчение за по-нататъшното развитие на компанията“.

Деян Делчев, Ню Енерджи Корпорация ООД, носител на награда в категория „Зелена иновация“

„Участието в конкурса и марката “Високи постижения в иновациите” помогнаха значително за видимостта и популяризирането на нашия проект, като многократно ни се случваше да получаваме препратки към участието ни и свързаните с него статии в публичното пространство. Конкурсът е изключително полезен за популяризиране на фирмите и продуктите/услугите, с които кандидатстват по него. А и ние самите с удоволствие бихме участвали отново“.

Росен Колев, Смарт Фарм Роботикс ООД, финалист

Медийни партньори: БНР – Радио София, сп. Икономика, 3-e news.bg, economy.bg, profit.bg, ESGnews.bg, Инженеринг ревю, Industryinfo.bg, Kaldata.bg, списание „Българска наука“, Economy.bg, TLL Media, Lider.bg, CEO Forum, Internet Media Group, Profit.bg, Инженеринг ревю.

Националният конкурс “Иновативно предприятие на годината” стартира през 2004 г.  Инициативата е призната от Европейската комисия за добра национална практика за подкрепа на иновационното развитие.

Повече за Конкурса и предходни издания

За допълнителна информация пишете на e-mail: innoaward@online.bg. За връзки с медиите, моля пишете на e-mail: maya.tsaneva@online.bg.