ARC FUND
ARC FUND / За нас / Настоятелство / Инко Разпопов

Инко Разпопов

д-р Инко Разпопов

член на Настоятелството на Фондацията

Биография

Д-р Разпопов е член на Настоятелството на Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ от 1991 г. Той отговаря за стратегическата ориентация на тематичните програми на Фондацията и дава насоки по конкретни проекти в областта на информационните технологии, иновациите и трансфера на технологии. Д-р Разпопов има богат професионален и управленски опит в областта на електронните медии и рекламата.

Д-р Разпопов има докторат по История на Африка и магистратура по международни отношения. Той е специализирал в Института за обучение по телекомуникации на САЩ и в Американскoто бюро за международно радиопредаване във Вашингтон. Неговата експертиза включва също проучване на аудиторията и управление на радиостанции.

Д-р Разпопов е сред учредителите на Асоциацията на българските радио и телевизионни медии (АББРО) от 1993 г.