ARC FUND

Експерти

Десислава
Асенова

Ръководител на проект, Програма „Научна, технологична и иновационна политика“

Николай
Бадински

Изпълнителен директор

Венцислав
Бенов

Мениджър бизнес развитие

Боряна
Велчева

Ръководител на проекти, Програма „Иновации и подкрепа за бизнеса"

доц. д-р Даниела
Георгиевa

Старши анализатор, Програма „Иновации и подкрепа за бизнеса”

Росица
Георгиева

Анализатор, Програма „Научна, технологична и иновационна политика“

проф. д-р Теодора
Георгиева

Програмен директор, Програма „Иновации и подкрепа за бизнеса”

Зоя
Дамянова

Програмен директор и Ръководител на програма „Научна, технологична и иновационна политика“

Адриана
Димова

Ръководител на проект, Програма „Научна, технологична и иновационна политика“

Пламен
Иванов

Директор, Enterprise Europe Network - България

Мирто
Испириду

Младши експерт, Програма „Научна, технологична и иновационна политика“

ARCF-YV

Владимир Йорданов

Заместник-председател
на Настоятелството

ARCF-Photos-Razpopov02

д-р Инко Разпопов

Член на Настоятелството

Руслан
Стефанов

Управител, АРК Консултинг ЕООД

Марко
Хайдиняк

Старши анализатор, Програма „Научна, технологична и иновационна политика“

ARCF-Photos copy

Любомир Христов

Член на Настоятелството

Мая
Цанева

Експерт „Връзки с обществеността“, Програма „Иновации и подкрепа за бизнеса”

ARCF-OS

д-р Огнян Шентов

Председател
на Настоятелството