ARC FUND
ARC FUND / За нас / Настоятелство / Владимир Йорданов

Владимир Йорданов

Владимир Йорданов

Заместник-председател на Настоятелството на Фондацията

Биография

Владимир Йорданов координира устойчивото бизнес развитие на Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, както и отношенията с корпоративния сектор и общинските власти. От основаването на Фондацията (през 1991 г.) г-н Йорданов участва в разнородна изследователска дейност в областта на информационните и комуникационните технологии, телекомуникациите, енергетиката и екологията. През последните години участва в прогнозни изследвания в областта на устойчивото развитие и въздействието на новите технологии върху обществото. 

Г-н Йорданов има магистърска степен по автоматизация на производството от Техническия университет в София (1981 г.). Учил е в Техническия университет в Дрезден и Института „Хердер“ в Лайпциг, Германия. Специализирал е в Института по телекомуникации и в Американския съвет по международно радиоразпръскване, Вашингтон. Посещавал е курсове към Залцбургския семинар, Австрия („Мениджмънт на неправителствени организации“) и Организацията за международно правно развитие, Рим („Правни аспекти на проектното финансиране“) през 1999 г. Работил е в Централната лаборатория по биоприборостроене и автоматизация към Българската академия на науките.