ARC FUND

Настоятелство

ARCF-OS

д-р Огнян Шентов

Председател
на Настоятелството

ARCF-YV

Владимир Йорданов

Заместник-председател
на Настоятелството

ARCF-Photos-Razpopov02

д-р Инко Разпопов

Член на Настоятелството

ARCF-Photos copy

Любомир Христов

Член на Настоятелството