ARC FUND
ARC FUND / За нас / Настоятелство / Огнян Шентов

Огнян Шентов

д-р Огнян Шентов

Председател на Настоятелството
на Фондацията

Образование 

Доктор по философия,
Българска академия на науките

Магистър по международни отношения,
Висш икономически институт, София

Езици
English, Русский

Биография

Д-р Огнян Шентов е съосновател и Председател на Настоятелството на Фондация ,,Приложни изследвания и комуникации” от самото ѝ основаване през 1991 г. Той е и Председател на Центъра за изследване на демокрацията, водещ независим, интердисциплинарен аналитичен институт, създаден през 1989 г. и активно участващ във формирането и осъществяването на обществените политики.

Д-р Шентов е работил по множество международни проекти, свързани с институционалните реформи в България и други страни в преход и с оценката на политиките в различни обществени сфери, включително научноизследователската дейност, иновациите и трансфера на технологии. Автор и редактор е на редица публикации по проблемите на прехода към демокрация, доброто управление и формирането и осъществяването на политики. Участвал е в националната инициатива за добро управление и устойчиво развитие на енергийния сектор в България чрез разработване на политики за подобряване управлението на българския зелен сектор и постигане на енергийна ефективност в България. 

Д-р Шентов е член на Настоятелството на Нов български университет – София и член на Управителния съвет на Българския съвет за устойчиво развитие. Участва в управителните съвети на множество неправителствени организации и инициативи за публична политика, между които Центъра за икономическо развитие, Центъра за социални практики и др. 

Специализирал е в Лондонското училище по икономика и политически науки и е извършвал научноизследователска дейност в различни институти за публични политики в САЩ.

Изследователски фокус

Устойчиво развитие на енергийния сектор, Зелена енергия, Енергийна ефективност, Енергийни иновации за нисковъглероден преход, Институционални рамки и реформи на иновационната политика

Теми от интерес

  • Устойчиво развитие

  • Иновации за дигитален и зелен преход