ARC FUND
ARC FUND / За нас / Настоятелство / Любомир Христов

Любомир Христов

Любомир Христов

член на Настоятелството на Фондацията

Биография

Г-н Христов е член е на Настоятелството на Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ от 1991 г.

Г-н Христов притежава магистърска степен по информатика от Варшавския технологичен университет в Полша, 1983 г. Професионалното му развитие включва обучение в Pafec, Deltacam UK по CAD/CAM проектиране и гъвкави производствени системи (1984 г.) и участие в редица курсове по сателитни комуникации и земни станции в COMSAT Systems Division, Clarksburg, Maryland, Washington (Управление на сателитни комуникационни технологии); GTE Spacenet Corporation McLean, Вирджиния, Вашингтон (Планиране и внедряване на сателитни земни станции); INTELSAT, Вашингтон (Теория за международни цифрови сателитни комуникации, планиране и предлагане на INTELSAT услуги); COMSTREAM, Сан Диего, Калифорния (Високопроизводителни цифрови сателитни мрежи); и STS Inc., Houpauge, NY (Сателитни комуникации за нетехнически мениджър).

Той е съосновател и заместник-председател на Българската асоциация за управление на проекти.