ARC FUND
ARC FUND / Експерти / Мирто Испириду

Мирто Испириду

Мирто Испириду

Младши експерт, Програма „Научна, технологична и иновационна политика“​

Образование 

Бакалавър по политология,
Нов български университет

Езици
English, Français, Deutsch, Ελληνικά

Биография

Мирто Испириду работи към Фондация „Приложни изследвания и комуникации от 2021 г., с фокус върху теми, свързани с енергийния преход, зелената енергетика и енергийната политика. Има интереси и в области като намаляване на енергийната бедност, справедлив енергиен преход и приобщаване на енергийно уязвимите групи.

Изследователски фокус

Енергиен преход, Зелена енергетика, Енергийна политика

Теми от интерес

  • Енергиен преход
  • Включване на уязвими групи