ARC FUND
ARC FUND / Експерти / Зоя Дамянова

Зоя Дамянова

Зоя Дамянова

Програмен директор и Ръководител на програма „Научна, технологична и иновационна политика“

Образование 

Машинен инженер, енергетика,
Технически университет – София

Магистър, Корпоративни финанси
Университет за национално и световно стопанство, София

Езици
English

Биография

Зоя работи във Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ от 1996 г. и има над 25 години опит в разработването и управлението на проекти в областта на научните изследвания и иновациите, както и в областта на дългосрочното прогнозиране (форсайт) и технологичните оценки. Зоя е била координатор или експерт в изпълнението на повече от 70 проекта. Тя е канена редовно от ГД „Научни изследвания и иновации“ на Европейската комисия като външен експерт по теми, свързани със зелена енергия и околна среда. Зоя е участвала в работата на няколко експертни групи към ГД „Научни изследвания и иновации“, сред които са: Работна група FOR-RIS (стратегии за дългосрочно прогнозиране и регионални иновации); Третата работна група за дългосрочно прогнозиране към Постоянния комитет на ЕС за научни изследвания в селското стопанство (SCAR FEG3); Експертна група за международно сътрудничество в областта на научните изследвания, технологичното развитие и иновациите; Експертна група за определяне на между-секторни изследователски приоритети в областите на здравеопазването, околната среда и био-икономиката. Зоя е канена и като съветник по проекти, финансирани по Седма рамкова програма и Програма „Хоризонт 2020“, сред които са проектите ReproForce, GoNano и FIT4FOOD2030.

Изследователски фокус

Ролята на отговорните научни изследвания и иновации в териториалното управление; обществена ангажираност; устойчиви иновации; енергиен преход, енергийно гражданство и енергийни общности; устойчиви хранителни системи, иновации на работното място.

Теми от интерес

  • Обществено ангажиране в разработването на политики
  • Енергиен преход, енергийни общности, енергийно гражданство
  • Форсайт изследвания и технологични оценки