ARC FUND
ARC FUND / Експерти / Руслан Стефанов

Руслан Стефанов

Руслан Стефанов

Управител, АРК Консултинг ЕООД

Образование 

Магистър по бизнес администрация,
Университет за национално и световно стопанство

Езици
English, Deutsch, Русский

Биография

Руслан Стефанов е управител на АРК Консултинг ЕООД, консултантското звено на фондация „Приложни изследвания и комуникации.“ АРК Консултинг управлява мрежата Enterprise Europe Network в България. Руслан е съпредседател на Иновации.бг, най-авторитетната годишна оценка на иновационното представяне на българската икономика. Той е член на журито на Националната награда за иновации. В продължение на повече от 15 години Руслан работи по развойни и консултантски проекти в областта на политиката и практиката на интелигентната специализация, регионалните иновационни стратегии, технологичните и иновационни оценки и насърчаването на МСП в Югоизточна Европа и Черноморския регион.

Изследователски фокус

Eнергиен сектор и енергийна сигурност; Иновации и интелигентна специализация

Теми от интерес

  • Интелигентна специализация

  • Национална и регионална иновационна политика и стратегии

  • Индустриален преход

  • Конструктивен капитал