ARC FUND

Отворена покана за предоставяне на услуга за провеждане на онлайн проучване (EnergyPROSPECTS проект)

Проектът EnergyPROSPECTS обявява отворена покана за предоставяне на услуга за провеждане на онлайн проучване и избор на изпълнител и сключване на договор. Онлайн проучването ще бъде проведено на осем езика (български, нидерландски, английски, френски, немски, унгарски, латвийски, испански) и е насочено към 10 000 участника (по 1000 жители от всяка от следните държави – Белгия, България, Франция, Германия, Унгария, Ирландия, Латвия, Нидерландия и Испания, и допълнителни 1000 участника общо от най-малко 10 други европейски страни, включително страни извън ЕС, с изключение на Беларус, Русия и Украйна).

Пълният текст на поканата можете да намерите тук.