ARC FUND
ARC FUND / Експерти / Адриана Димова

Адриана Димова

Адриана Димова

Ръководител на проект, Програма „Научна, технологична и иновационна политика“

Образование 

Магистър по европейски обществени дела,
Университет Маастрихт, Нидерландия

Бакалавър по европеистика,
Американски университет в България

Бакалавър по журналистика и масови комуникации,
Американски университет в България

Езици
English, Français

Биография

Адриана Димова е експерт във фондация „Приложни изследвания и комуникации” от 2010 г., a от май 2014 г. заема длъжността ръководител на проект. Има опит в подготовката и изпълнението на научноизследователски проекти, финансирани от Рамковите програми на ЕС за научни изследвания и иновации (Седма рамкова програма, Хоризонт 2020, Хоризонт Европа). През годините е участвала в множество изследователски екипи, работещи по теми като устойчиви иновации, социални иновации, форсайт проучвания, технологични оценки и приложение на принципа на предпазните мерки в областта на иновациите. Настоящата ѝ работа е свързана с отговорните научни изследвания и иновации, гражданското участие в изготвянето на политики в областта на науката, технологиите и иновациите, енергията и околната среда.

Изследователски фокус

Отговорни научни изследвания и иновации, Гражданско участие при изготвянето на политики, Устойчиви иновации, Енергия, Околна среда.

Теми от интерес

  • Научна, технологична и иновационна политика
  • Гражданско участие
  • Социални иновации.