ARC FUND
ARC FUND / Експерти / Деница Маринова

Деница Маринова

Деница Маринова

Ръководител на проект, Програма „Иновации и подкрепа за бизнеса”

Образование 

Магистър по молекулярна биология,
СУ „Св. Климент Охридски“

Езици
English

Биография

Деница Маринова работи по ключови теми, свързани с подкрепа на иновациите в МСП. Деница предоставя консултантски услуги на МСП и стартиращи фирми за достъп до финансиране, нови пазари и партньорства за технологично развитие. Тя е част от екипа експерти на Enterprise Europe Network-България от 2008 г., с опит в областта на ИКТ, биотехнологии, земеделие и храни, здравеопазване, зелени и креативни индустрии. Деница Маринова участва във водещата инициатива на Фондацията, платформата Innovation.bg, която насърчава националните иновационни политики и успешните примери за иновативен бизнес чрез важни събития и анализи – Национален иновационен форум, конкурс „Иновативно предприятие на годината“, церемония по връчване на марката „Високи постижения в иновациите“, доклад Иновации.бг. Също така, работи по теми, свързани с по-добрата ефективност на политиките и финансовите инструменти за развитие на зелените иновации, градското земеделие и тяхното положително влияние за по-устойчиви градове, хранителни системи и нови бизнес модели.

В периода 2002-2005 г. Деница Маринова работи като експерт по Международни програми в АгроБиоИнститута в София, Център по компетентност в растителните биотехнологии.

Изследователски фокус

Иновационни политики, Храни, Земеделие, Градско земеделие, Кръгова икономика.

Теми от интерес

  • Подкрепа за иновации
  • Развитие на бизнеса
  • Достъп до финансиране
  • Интернационализация
  • Новостартиращи предприятия.