ARC FUND
ARC FUND / Експерти / Фани Колева

Фани Колева

д-р Фани Колева

Старши анализатор, Програма „Иновации и подкрепа за бизнеса

Образование 

Магистър по право на интелектуална собственост,
Университет на Торино и Световна организация за интелектуална собственост (СОИС)

Доктор по икономика и управление на интелектуалната собственост на фирмата,
Университет за национално и световно стопанство 

Бакалавър по икономика на интелектуалната собственост,
Университет за национално и световно стопанство 

Магистър по финанси,
Университет за национално и световно стопанство

Езици
English, Русский, Deutsch

Биография

Д-р Колева е специалист в областта на интелектуалната собственост и иновациите. През последните 12 години тя участва като автор в поредица от издания на ежегодния доклад Иновации.бг на Фондация „Приложни изследвания и комуникации“. Като старши анализатор през последните шест години д-р Колева участва в организирането на Националния конкурс „Иновативно предприятие на годината“, Националния иновационен форум и церемонията по връчване на марката „Високи постижения в иновациите“. Тя работи и като координатор за България на проекта „Повишаване на конкурентоспособността на МСП чрез подобрена иновационна подкрепа“ (2018-2019).

Д-р Колева работи и като консултант на мрежата Enterprise Europe Network (EEN) – България, оказвайки услуги на предприятията в областта на интелектуалната собственост, управлението на иновациите и интернационализацията. Тя е работила като външен рецензент на EEN, като същевременно е и Посланик за България в Европейското бюро за подкрепа в областта на интелектуалната собственост (European IP Helpdesk Ambassador). Д-р Колева участва като лектор и в обучения и събития на фондация „Приложни изследвания и комуникации“. Тя работи и в други проекти на организацията в областта на иновациите.

Д-р Колева има над 20 години изследователски и преподавателски опит в областта на интелектуалната собственост в Университета за национално и световно стопанство. Тя има и следдипломни квалификации от Университета на Пекин, съвместно с Университета на Торино и Университета на Милано, както и от Ягелонския университет. Работила е и като преподавател на СОИС в някои от курсовете за дистанционно обучение на организацията (последно през 2013 г.). Д-р Колева работи през годините по различни проекти, свързани с интелектуална собственост, а също така е и опитен оратор в областта на интелектуалната собственост и иновациите.

Изследователски фокус

Интелектуална собственост, Финансово управление на интелектуалната собственост, Патентна информация и патентни проучвания, Взаимодействие между интелектуалната собственост и конкурентното право, Иновации

Теми от интерес

  • Интелектуална собственост
  • Финансово управление на интелектуалната собственост
  • Патентна информация и патентни проучвания
  • Взаимодействие между интелектуалната собственост и конкурентното право
  • Иновации