ARC FUND

Публикации

Чрез своето консултантско звено – АРК Консултинг, Фондацията координира за България Европейската мрежа за МСП (Enterprise Europe Network), която им съдейства да подобрят позициите си на международния пазар - консултира бизнеса, изследователските и браншовите организации при кандидатстване по Рамковите програми на ЕК, включително Европейския съвет по иновации, подпомага установяването на международни партньорства, изгражда капацитет у МСП за управление на иновационните процеси, за дигитализация и въвеждане на устойчиви бизнес модели.

В обхвата на целевата група попадат МСП с висок потенциал за растеж или разработване на иновации. Услугите са отворени за предприятия от всички сектори на икономическа дейност. Портфолиото от услуги включва достъп до финансиране, търсене на партньори, консултинг за устойчиво развитие, дигитална трансформация, въвеждане на устойчиви бизнес модели.

Очаквайте първи резултати от проекта „Скрити иновации“ на 23 ноември

На 23-24 ноември в рамките на Юбилейната конференция, посветена на 30-та годишнина от възстановяването на Стопански факултет на Софийски университет, екип на проекта „Скритите иновации: Анализ на изследователската и иновационната активност, която остава необхваната от официалната статистика“ ще представи анализ на първите данни по проекта. На 23 ноември проф.Теодора Георгиева, старши експерт към Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, и доц. Даниела Георгиева от Международно висше бизнес училище ще коментират нормативната база, административните пречки...

Нов проект проучва проблема с неподаването на статистически данни за изследователската активност на предприятията у нас

Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ стартира 6-месечен проект, който цели да проучи нагласите и възможностите за разрешаване на проблема с неподаването на данни за изследователската активност на предприятията към Националния статистически институт в рамките на Годишните финансови отчети. В проекта са предвидени конференция и фокус групи с представители на предприемаческата среда, на браншовите и бизнес организации, с Министерството на икономиката и Националния статистически институт, така и на Министерството на финансите и Националната агенция за приходите. Целта е да се...

Бизнес, експерти и институции обсъдиха идеи за Иновационната стратегия за интелигентна специализация ю

Предприемачи, представители на Министерство на икономиката и на областните администрации, експерти от неправителствения сектор, браншови и бизнес организации, и университетски преподаватели от шестте района за планиране в България се включиха във фокус групите по подготовката на концепция за интелигентна специализация на България за 2021-2027. Фокус групите по темата „Интелигентна специализация в България – възможности и предизвикателства“ са в рамките на проекта „Ефективна и прозрачна политика за интелигентна специализация на България 2021 – 2027“. Той е финансиран от ОП „Добро управление“ в...

Покана за фокус група за подготовка на концепция за интелигентна специализация на България за периода 2021-2027

Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ и Министерството на икономиката работим по подготовката на концепция за интелигентна специализация на България за следващия програмен период 2021-2027. Каним ви на 22 и 23 юли на онлайн фокус-група в Zoom с представители на изследователската общност и бизнес средите от различните региони за планиране. Целта е да установим нагласите към технологичното и икономическото профилиране в страната и резултатите от политиката на интелигентна специализация. Очакваме Вашите предложения и идеи за политиките в тази област през следващия програмен период. Ако...

Иван Йосифов: Телемедицината подпомага, а не застрашава комуникацията и физическия преглед при лекар

Иван Йосифов е изпълнителен директор на „Найкомс“ ЕООД -българска иновативна компания, която предлага система за телемедицина. „Найкомс“ спечели наградата в категория „Социална иновация“ в Конкурса „Иновативно предприятие на годината 2019“, инициатива на Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ с подкрепата на Enterprise Europe Network – България. Компанията предложи безвъзмездно напълно разработена система за телемедицина като алтернатива за безопасен достъп до здравни услуги в условията на усложнена здравна ситуация тази година. Системата (Medcare.bg) се използва от болнични заведения...

Венцислав Славков: Целта ни е да се създаде нов санитарен стандарт за дезинфекция в условията на COVID 19

Д-р инж. Венцислав Славков е създател и управител на българо-немската фирма за специализирани системи за автоматизация на индустриалното производство „СПЕСИМА“ ООД. Фирмата е победител в Конкурса “Иновативно предприятие на годината 2018” в категорията “Пазарно лидерство”. СПЕСИМА създаде кабина за дезинфекция, която може да се използва при борбата с COVID 19, както и в производства с високи хигиенни изисквания, в болници и на обществени местя и в институции. “Целта на кабината беше да се създаде нов санитарен стандарт за дезинфекция на хора и обекти в условията на пандемията на COVID 19, но...

Държавата абдикира от функцията си в подкрепа на иновативния бизнес, предупреждават експерти от Фондация „Приложни изследвания и комуникации“

Даниела Чонкова, ръководител на програма „Иновации и подкрепа за бизнеса“, на Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, национален координатор на Enterprise Europe Network – България, и проф. Теодора Георгиева, старши експерт към програмата, представиха своята гледна точка към обявеното прекратяването на процедурите „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“ и „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“по ОП „Иновации и конкурентоспособност“. Те предупреждават, че отнемането на публичен ресурс специално за иновациите, чрез които фирмите...

Книжка с приказка и игри за децата до 7 г. и Наръчник за родители „Дигитално-медийна грамотност – лесно, като игра“

Комплект за родители на малки деца, включващ книжка с приказка, представяща по подходящ за децата начин основните рискове онлайн и наръчник за родители за основните опасности за децата в интернет.
PDF

Истории на успеха на българските иновативни фирми, носители на марката „Високи постижения в иновациите“

Споделяме постижения и интересни проекти на компании, финалисти и победители, в Конкурса „Иновативно предприятие на годината“ и носители на марката „Високи постижения в иновциите“ на Фондация „Приложни изследвания и комуникации“. Вярваме, че по този начин създаваме общност, в която бизнесът намира съмишленици и подкрепа. Пишете ни за вашите успехи, за да споделим! За контакт: maya.tsaneva(at)online(dot)bg Българска компания предлага безвъзмездно телемедицинска технология за онлайн комуникация с лекари и между медицински специалисти „Найкомс“ – български стартъп...