ARC FUND

Публикации

От 2005 г. Фондация “Приложни изследвания и комуникации” е координатор на Националния център за безопасен интернет, който цели да повишава дигиталната грамотност на деца и възрастни чрез различни инициативи и обучения. Екипът консултира по телефон и чрез онлайн канали и оказва съдействие при инциденти с деца в Мрежата. Подпомага специалистите, родителите и институциите в борбата с речта на омразата, с детската порнография и онлайн тормоза, стимулира спазването на правата на децата в онлайн среда.

Нов проект проучва проблема с неподаването на статистически данни за изследователската активност на предприятията у нас

Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ стартира 6-месечен проект, който цели да проучи нагласите и възможностите за разрешаване на проблема с неподаването на данни за изследователската активност на предприятията към Националния статистически институт в рамките на Годишните финансови отчети. В проекта са предвидени конференция и фокус групи с представители на предприемаческата среда, на браншовите и бизнес организации, с Министерството на икономиката и Националния статистически институт, така и на Министерството на финансите и Националната агенция за приходите. Целта е да се...

Бизнес, експерти и институции обсъдиха идеи за Иновационната стратегия за интелигентна специализация ю

Предприемачи, представители на Министерство на икономиката и на областните администрации, експерти от неправителствения сектор, браншови и бизнес организации, и университетски преподаватели от шестте района за планиране в България се включиха във фокус групите по подготовката на концепция за интелигентна специализация на България за 2021-2027. Фокус групите по темата „Интелигентна специализация в България – възможности и предизвикателства“ са в рамките на проекта „Ефективна и прозрачна политика за интелигентна специализация на България 2021 – 2027“. Той е финансиран от ОП „Добро управление“ в...

Покана за фокус група за подготовка на концепция за интелигентна специализация на България за периода 2021-2027

Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ и Министерството на икономиката работим по подготовката на концепция за интелигентна специализация на България за следващия програмен период 2021-2027. Каним ви на 22 и 23 юли на онлайн фокус-група в Zoom с представители на изследователската общност и бизнес средите от различните региони за планиране. Целта е да установим нагласите към технологичното и икономическото профилиране в страната и резултатите от политиката на интелигентна специализация. Очакваме Вашите предложения и идеи за политиките в тази област през следващия програмен период. Ако...

Иван Йосифов: Телемедицината подпомага, а не застрашава комуникацията и физическия преглед при лекар

Иван Йосифов е изпълнителен директор на „Найкомс“ ЕООД -българска иновативна компания, която предлага система за телемедицина. „Найкомс“ спечели наградата в категория „Социална иновация“ в Конкурса „Иновативно предприятие на годината 2019“, инициатива на Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ с подкрепата на Enterprise Europe Network – България. Компанията предложи безвъзмездно напълно разработена система за телемедицина като алтернатива за безопасен достъп до здравни услуги в условията на усложнена здравна ситуация тази година. Системата (Medcare.bg) се използва от болнични заведения...

Венцислав Славков: Целта ни е да се създаде нов санитарен стандарт за дезинфекция в условията на COVID 19

Д-р инж. Венцислав Славков е създател и управител на българо-немската фирма за специализирани системи за автоматизация на индустриалното производство „СПЕСИМА“ ООД. Фирмата е победител в Конкурса “Иновативно предприятие на годината 2018” в категорията “Пазарно лидерство”. СПЕСИМА създаде кабина за дезинфекция, която може да се използва при борбата с COVID 19, както и в производства с високи хигиенни изисквания, в болници и на обществени местя и в институции. “Целта на кабината беше да се създаде нов санитарен стандарт за дезинфекция на хора и обекти в условията на пандемията на COVID 19, но...

Държавата абдикира от функцията си в подкрепа на иновативния бизнес, предупреждават експерти от Фондация „Приложни изследвания и комуникации“

Даниела Чонкова, ръководител на програма „Иновации и подкрепа за бизнеса“, на Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, национален координатор на Enterprise Europe Network – България, и проф. Теодора Георгиева, старши експерт към програмата, представиха своята гледна точка към обявеното прекратяването на процедурите „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“ и „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“по ОП „Иновации и конкурентоспособност“. Те предупреждават, че отнемането на публичен ресурс специално за иновациите, чрез които фирмите...

Книжка с приказка и игри за децата до 7 г. и Наръчник за родители „Дигитално-медийна грамотност – лесно, като игра“

Комплект за родители на малки деца, включващ книжка с приказка, представяща по подходящ за децата начин основните рискове онлайн и наръчник за родители за основните опасности за децата в интернет.
PDF

Истории на успеха на българските иновативни фирми, носители на марката „Високи постижения в иновациите“

Споделяме постижения и интересни проекти на компании, финалисти и победители, в Конкурса „Иновативно предприятие на годината“ и носители на марката „Високи постижения в иновциите“ на Фондация „Приложни изследвания и комуникации“. Вярваме, че по този начин създаваме общност, в която бизнесът намира съмишленици и подкрепа. Пишете ни за вашите успехи, за да споделим! За контакт: maya.tsaneva(at)online(dot)bg Българска компания предлага безвъзмездно телемедицинска технология за онлайн комуникация с лекари и между медицински специалисти „Найкомс“ – български стартъп...

Международни експерти проучват иновациите и бизнес моделите в градското земеделие в България

Седем регионални власти, изследователски институти и организация за подпомагане на бизнеса от 5 европейски страни се събират, за да проучат местните инициативи за градско земеделие у нас и в Европа, да обменят добри практики и да предложат мерки и планове за устойчиво развитие на тази дейност. CityZen е инициатива на Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ и още шест международни партньора, и се финансира от Програмата за междурегионално сътрудничество INTERREG EUROPE 2014-2020. CityZen цели баланс между добрите земеделски традиции и новите технологии, така че градското земеделие да се...