ARC FUND
ARC FUND / Публикации / Цялостен модел за изграждане на ключовите компетентности в училище

Цялостен модел за изграждане на ключовите компетентности в училище

Методически наръчник за развиване на ключовите умения и компетентности в рамките на цялото училище от 1 до 12 клас през учебното съдържание. Изпробван успешно в течение на една учебна година в 90 СОУ в София. Съдържа линкове към допълнителни материали за прилагане на методиката: 

PDF

Още публикации

Блог