ARC FUND
ARC FUND / Публикации / Дигитализация на малки и средни предприятия

Дигитализация на малки и средни предприятия

В мащабно европейско изследване, организирано и проведено от експерти на Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, относно равнището на дигитална зрялост и нуждите от иновативни обучения на производствени малки и средни предприятия бяха откроени основните предизвикателства пред навлизането на дигитални технологии, сред които:

  • Липса на ясни и коректно идентифицирани приоритети на европейско равнище относно реалните потребности на бизнеса;
  • Недостиг на висококвалифицирана работна ръка;
  • Подценен размер на инвестициите в изграждането на „умни“ фабрики;
  • Липса на напреднали дигитални умения сред служителите на компаниите.

В проведеното през периода април 2023 г. – юли 2023 г. проучване участие взеха представители на малки и средни предприятия и консултантския бизнес от 30 държави, включително страните членки на ЕС, Турция, Великобритания и Израел.

Получените резултати ще подкрепят изграждането на общоевропейска платформа за дигитална трансформация на производствените малките и средни предприятия. Освен безплатни експертни консултации и обучения, предприятията могат да получат и индивидуално създаден за тях трансформационен план.

Всяко предприятие може да заяви и да се възползва от безплатна консултанска помощ в рамките на инициативата. Осигурен е отворен достъп до обученията и консултантските услуги. За повече информация посетете следната интернет страница на проекта.

Още публикации

Блог