ARC FUND
ARC FUND / Публикации / Анкетно проучване за повишаване на дигиталната компетентност в агросектора

Анкетно проучване за повишаване на дигиталната компетентност в агросектора

Българският и Европейски цифров иновационен хъб за земеделие АгроХъб.бг (AgroDigiRise), чийто партньор е Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, провежда анкетно проучване, с което цели да изгради своето разнообразно портфолио за развитие на сектора чрез предоставяне на достъп до технологични решения и набор от услуги в подкрепа на дигиталната трансформация. Създаването на благоприятна бизнес среда изисква отчитането на нуждите и координация между всички заинтересовани страни и участници – институции, наука, бизнес и земеделски производители.

В рамките на инициативата ще се предоставят безплатни обучения и услуги на земеделски производители, МСП в областта на земеделието и агро-хранителната промишленост, преподаватели във висши учебни заведения, студенти, изследователи, представители на публичната администрация, консултантски организации, компании от сферата на ИКТ, новостартиращи предприятия (стартъпи) и други.

Можете да се превърнете в част от решението, като попълните анкетното проучване фокусирано върху нуждите от услуги и обучения за повишаване на дигиталните (цифрови) знания и умения в сферата на Вашата дейност и компетенции.

Използваме възможността да напомним, че междувременно до 25.02.2023 г. се провежда международното специализирано изложение АГРА 2023 в Пловдив. AgroHub.BG се представя чрез щанда на един от партньорите в консорциума, ИЗК Марица.

Представители на консорциума ще бъдат лектори и в събитие, част от съпътстващата програма на АГРА – Земеделски форум “Фермата: Агроиновации и тенденции”.

Още публикации

Блог