ARC FUND
ARC FUND / Публикации / Иновации.бг 2021

Иновации.бг 2021

Докладът проследява като акцент динамиката на преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) между 2014 и 2019 г., и прави изводи и препоръки за тяхното задържане и увеличаване. Проследява динамиката при НИРД в частния и държавен сектор, развитието на човешкия капитал и постиженията в ИКТ сектора.

Резюме (Adobe PDF, 164 KB)
Пълен текст (Adobe PDF, 3.15 MB)