ARC FUND
ARC FUND / Публикации / Доклад Иновации.бг

Доклад Иновации.бг

Докладът Иновации.бг дава ежегодна оценка на иновационния потенциал на българската икономика и на състоянието и възможностите за развитие на българската иновационна система. Той съдържа препоръки за подобряване на обществената политика по отношение на иновациите в България и в ЕС, като се опира на най-новите теоретични и емпирични изследвания и отчита специфичната икономическа, политическа, културна и институционална рамка, в която се развива иновационната система на страната.

По време на Националния иновационен форум ще бъде представен традиционния доклад Иновации.бг за 2023 г. и ще се връчат наградите на победителите в националния конкурс „Иновативно предприятие на годината“.

Конкурсът “Иновативно предприятие на годината” е отворен и набира кандидатури до 15 октомври 2023. Научете повече и кандидатствайте от следния линк.

Още публикации

Блог