ARC FUND

Публикации

Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ подпомага дискусиите с представители на заинтересованите страни (автори на политики, представители на науката и университетите, бизнеса и гражданското общество), посветени на обществените предизвикателства, произтичащи от научните изследвания и иновациите. Отговорните наука и иновации са тясно свързани с устойчивото развитие и са хоризонтална тема в научните изследвания, провеждани от Фондация „Приложни изследвания и комуникации“.

Темите във фокуса на нашите научни изследвания са: енергиен преход, енергийно гражданство и възобновяема енергия, достъп на уязвими обществени групи до пазара на труда, обществена ангажираност в разработването на политики, технологична оценка на въздействието на новите технологии върху обществото, икономиката и околната среда, както и иновации на работното място и иновации в публичния сектор.

Конференция „Науката среща парламентите и регионите“ в Габрово

На 16 ноември в Габрово представители на местните и регионални власти, неправителствени организации дискутираха по темата интелигентната специализация на региона – фактори, политики, възможности за финансиране и добри практики. Конференцията „Науката среща парламентите и регионите“ събра заедно представители на местната власт в Северен централен район и образователните институции – училища, университети, БАН. Сред участниците във форума бяха кметове и областни управители, представители на Технически университет – Габрово, Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“, Русенски...

Национално представително изследване „Онлайн поведение на децата в България“

За първи път от 2010 г. беше извършено национално представително изследване. Резултатите ще бъдат издадени в 3 поредни тематични доклада със сравнителен анализ за тенденциите през изминалите 6 години.
Кратък обобщаващ доклад за резултатите от проучването.

Експерти от Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ в нова статия на сп. Икономист“

Проф. Теодора Георгиева и Деница Маринова от Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ участват с данни и мнения в статията „Капан за иновации“ на списание „Икономист“. Проф. Георгиева коментира работата на Националния иновационен фонд и проблемите, свързани с 8-а сесия.
Деница Маринова представи данни, свързани с кандидатстването на български филми по Инструмента за МСП на програма Хоризонт 2020.
Пълният текст на статиятa четете тук.
 

Експерти и предприемачи призоваха за устойчива и прозрачна бизнес среда за иновативните български компании

В началото на октомври се състоя третата среща на предприемачи, експерти от неправителствения сектор, университети и браншови организации в рамките на проекта „Ефективни финансови инструменти в подкрепа на МСП“ (ESSPO). Темата на тяхната дискусия бяха предизвикателствата пред изграждането на устойчива и прозрачна бизнес среда за иновативните компании. Експертите от Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ представиха нови данни и анализи на иновативната дейност на българските предприятия. Предприемачите и представителите на браншови организации обсъдиха възможностите за разрешаване на...

Тодор Галев:Иновативните фирми остават по-скоро отделни примери, отколкото правило за повечето браншове на българската икономика

Тодор Галев, старши анализатор във Фондация „Прииложни изследвания и комуникации“, заяви в интервю за икономическия портал Economic.bg, че иновативните фирми остават по-скоро отделни примери, отколкото правило за повечето браншове на българската икономика. „Наблюдава се изкачване на българските иновативни предприятия на по-високи нива в глобалните вериги на добавена стойност. Това важи както за предприятия, които са част от мултинационални компании или работят като доставчици на услуги и продукти на такива компании, така и за самостоятелни играчи в сравнителен план с техните...

Теодора Георгиева пред в.Труд: Иновациите осмислят инвестициите в научни изследвания

В интервю за в.Труд проф. Георгиева коментира, че България има потенциала да се превърне в хъб за предприемачество и иновации на Балканите и в рамките на Югоизточна Европа. Тя пояснява: „Необходима е интегрирана национална стратегия с акцент върху взаимодействието „наука – образование – иновации“ с по-малко приоритети и концентрирано финансиране. Също така единна административна структура за управление и финансиране на научните изследвания и иновациите.“ Тя цитира изследване от 2017 г., според което по данни от 2013-2016 г. иновационната активност на фирмите в по-голямата си...

ИАНМСП настоява за прекратяване на процедурата по одобрение по осмата сесия на Националния иновационен фонд (НИФ)

Процедурата за одобрение на проекти по осма сесия на Националния иновационен фонд (НИФ) е опорочена и трябва да бъде прекратена. За това ще настоява пред управителния съвет на НИФ изпълнителният директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) Мариета Захариева. Сигналите за нарушения идват от страна на бизнеса и за целта е освободен зам.-изпълнителният директор на агенцията и служители, които са работили по процедурата. Не са спазени вътрешните изисквания и правила за класиране на кандидатите. Нарушенията са извършени по време на смяната на трите...

Фондът на фондовете създава финансов инструмент за стартъпи

Фондът на фондовете стартира първия си инструмент по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ /ОПИК/ Фонд за ускоряване и начално финансиране /ФУНФ/. ФУНФ е инструмент за дялово и квази-дялово инвестиране, чрез който ще се подкрепя създаването и развитието на устойчиви бизнес модели, както и ще се развива и подобрява предприемаческата екосистема в България. Средствата от ОПИК за финансовия инструмент са 51.3 млн. евро, които са разделени в три фонда: • Фонд за ускоряване и финансиране на начален етап I: 14 милиона евро • Фонд за ускоряване и финансиране на начален етап II: 18.2...

Националният център за безопасен интернет участва в създаването на Коалиция за развитие на медийната грамотност на българските деца

На 11 септември бе създадена Коалиция за развитие на медийната грамотност на българските деца по инициатива на Центъра за безопасен интернет и Центъра за култура и дебат „Червената къща“ с участието на Института за прогресивно образование, Центъра за приобщаващо образование, Асоциацията на европейските журналисти в България, Заедно в час, Национална мрежа за децата, Образование България 2030, Фондация „Гласът на децата“. Целта на Коалицията е да стимулира обществения дебат по темата, но и да събере и популяризира добри практики на отделни училища, преподаватели, образователни институции...

Tickey дебютира в Португалия и Канада

През лятото на 2017 г. Тикий Мобайл Солюшън, създател на система за пътуване в градския транпорт с е-билети, разшири международното си присъствие, като навлезе на пазара в Канада и Португалия. Tickey работи в Лисабон, в Шербук, Канада. Компанията вече работи и в градския транспорт на Бургас, Варна, в метрото на София. Бизнес моделът на компанията се базира на това услугата да покрива само най-използваните билети и карти, те да се опростяват, така че пътниците да ги използват повече и да са по-доволни. „Умен (интелигентен) град е този, в които използват най-новите технологии, за да събира и...