ARC FUND
ARC FUND / Публикации / Книга „Предизвикателства пред енергийното потребление в Европа: изводи за политиката, планирането и практиката“

Книга „Предизвикателства пред енергийното потребление в Европа: изводи за политиката, планирането и практиката“

Книгата „Предизикателства пред енергийното потребление в Европа: изводи за политиката, планирането и практиката“, редактирана съвместно от д-р Франсис Фахи и д-р Гари Гогинс от Националния университет на Ирландия, Голуей, бе публикувана от издателство Palgrave MacMillan. Книгата е с отворен достъп и може да бъде изтеглена безплатно от сайта на издателство Springer.

Книгата разглежда ролята на гражданите в прехода към устойчива енергия в Европа и я илюстрира чрез казуси от България, Дания, Финландия, Германия, Унгария, Ирландия, Холандия, Словения, Швейцария и Великобритания. Отделните глави представят накратко националните тенденции и социалните аспекти на енергийното потребление на домакинствата. Книгата прави преглед на енергийни проблеми, както и на политически подходи и практически решения, насочени към осигуряването на чиста, достъпна и устойчива енергия за всички граждани, фокусирайки се върху домакинствата като основен обект на анализа.

Марко Хайдиняк и Десислава Асенова, експерти от Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, са авторите на глава 11 „Устойчиво потребление на енергия и енергийна бедност: предизвикателства и тенденции в България“. Приносът на екипа на Фондация ПИК към подготовката на книгата е показателен за дългогодишната ни работа по въпроси, свързани с отговорното потребление на енергия в България.

Книгата е ключов резултат от проекта ENERGISE, финансиран по програмата Хоризонт 2020, в който Фондация ПИК е партньор.

 

Още публикации

Блог