ARC FUND
ARC FUND / Блог / Лаборатория за „вятърни“ идеи: справедливо развитие на вятърната енергия в Североизточна България

Лаборатория за „вятърни“ идеи: справедливо развитие на вятърната енергия в Североизточна България

На 18 март 2024 г. се проведе онлайн дискусия в рамките на Лаборатория за „вятърни“ идеи: справедливо развитие на вятърната енергия в Североизточна България“ (в рамките на проект JustWind4All), посветена на визуалните ефекти от морските вятърни енергийни паркове в Североизточна България. Участниците се фокусираха върху изследването на този важен аспект на развитието на вятърната енергия и намерението им да създадат рамка за справедливо развитие в региона.

Целта на Лабораторията е да събере заинтересованите страни за дискусия и генериране на идеи за развитието на вятърната енергия. Проектът, подкрепен от програмата „Хоризонт“ на Европейската комисия и с участието на шест различни държави, насочва вниманието си към визуалните ефекти от морските вятърни паркове и търси решения, които да работят за различните заинтересовани страни – от разработчици на проекти до общински органи и граждани.

Визуалният ефект от вятърните енергийни паркове в моретата е един от важните аспекти, които трябва да се вземат предвид при планирането и развитието на подобни инсталации. Този въпрос се разгледа детайлно по време на второто издание на Лабораторията за вятърни идеи, която се проведе в рамките на програмата „Хоризонт“ на Европейската комисия.

Един от ключовите изводи от дискусията е, че разглеждането на визуалния шум трябва да бъде включено в процеса на планиране и разработка на вятърни енергийни проекти. Различни фактори като осветление, отражение, позициониране на турбините и наблюдателната височина играят важна роля в това как тези проекти ще се отразят върху околната среда и визията на региона.

Софтуерното моделиране и визуализация може да помогне за определяне на оптималното разположение и подредба на турбините, както и за предвиждане и намаляване на техния визуален ефект. Използването на изображения от вече съществуващи вятърни паркове предоставя ценни възможности за анализ на визуалния ефект от различни гледни точки и при различни атмосферни условия.

Важно е също така да се обсъдят различните аспекти на законодателството, които засягат въпроса за визуалния шум, и да се включат различните заинтересовани страни в процеса на вземане на решения. Това включва провеждане на обществени консултации и срещи с граждани, бизнес сектора и общински органи, за да се получи обратна връзка и предложения за визуалното планиране на вятърни енергийни проекти.

Отговорните институции следва да формират екип от експерти и заинтересовани страни, които да продължат допълнителните разисквания относно визуалния ефект от морските вятърни енергийни паркове. Също така се нуждаем от допълнителни изследвания на атмосферните условия, които влияят на визуалния ефект от вятърните турбини.

В заключение, е ясно, че въпросът за визуалния ефект от морските вятърни енергийни паркове е от съществено значение и изисква комплексен подход и внимателно планиране. Само по този начин можем да осигурим, че развитието на вятърната енергия ще бъде устойчиво и в съответствие с интересите на всички заинтересовани страни.

Презентация от събитието, представена от д-р Мария Трифонова, главен асистент към Софийски Университет и водещ експерт по преокта,  можете да намерите на следния линк:

Presentation Wind Lab 2_Offshore Wind farm Visual Effect

Още публикации

Блог