ARC FUND
ARC FUND / Събития / Брокерско събитие в областта на управлението на енергията, отпадъците и водите

Брокерско събитие в областта на управлението на енергията, отпадъците и водите

АРК Консултинг към Enterprise Europe Network-България съвместно с ЕЕN-Македония организира участието на български лица и организации в Match 4 Energy Waste Water Brokerage Event, 4 декември, Скопие, Северна Македония.

Първото международно брокерско събитие Match 4 Energy Waste Water ще се състои по време на Първото международно търговско изложение в областите на енергията, отпадъците и водите RENEXPO® NMK, придружено от тематични конференции, в хотел Aleksandar Palace, Скопие, 3-4 декември 2019 г. RENEXPO® NMK е най-голямото международно събитие от своя вид и ще събере над 1200 експерти в областта на енергията и водите и повече от 60 изложители от 15 страни.

Целевите групи на участниците в събитието са лица и организации от следните видове:
– работещи в областите на селското и горското стопанство, и строителството;
– архитекти;
– инженери;
– научно-изследователски организации;
– специалисти в областта на доставката на газ и вода;
– енергийни доставчици;
– консултанти;
– инвеститори;
– банки;
– производители;
– асоциации;
– индустриални представители;
– правителствени представители;
– представители на публичната администрация.

Събитието:
– ще обедини на едно място голям брой експерти в областите на енергийната ефективност, управлението на водите и иновациите;
– представлява ключово място за среща на международните експерти и професионалистите от региона;
– ще събере на едно място ръководителите на проекти от региона и потенциалните инвеститори от различни европейски страни;
– ще осигури информация за най-новите технологии в областите на защитата на околната среда, водите и хидро енергията, ветровата енергия, управлението на отпадъците, иновациите и други сродни области;
– позволява да се осъществи трансфер на добри практики.

Инвестиционният бизнес салон ще даде възможност на притежателите на над 100 инвестиционни проекта да се срещнат с инвеститори от цяла Европа на В2В срещите.

Участието в брокерското събитие е безплатно и включва:
– персонализирана програма (с предварително определени 20-минутни срещи)
– информационен пакет, който ще бъде предоставен в деня на събитието
– съдействие от партньори от ЕЕН преди, по време на и след събитието.

Основен език на събитието: английски.

Основни теми, акцент на събитията:
– хидроенергия
– ветрова енергия
– биоенерегия
– енергийна ефективност
– управление на отпадните води
– водоподаване
– фотоволтаици

Регистрация – до 22 ноември.

Срещите ще се планират в периода между 11 – 29 ноември.

Повече информация за конференциите и изложението – на този адрес

За допълнителна информация:

Фани Колева
fanny.koleva(at)online.bg
АРК Консултинг, Enterprise Europe Network – България
тел. 02/ 9733000

 

Още публикации

Блог