ARC FUND
ARC FUND / Събития / Четвърти национален конкурс за иновативно предприятие на годината 2007

Четвърти национален конкурс за иновативно предприятие на годината 2007

Наградите на отличените предприятия в Четвъртия конкурс за иновативно предприятие на годината 2007 бяха връчени от Министър-председателя на Република България Сергей Станишев по време на Националния иновационен форум „Наука, иновации и регионално развитие – политиките на България в Европейския съюз”.

ОТЛИЧЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Категория малко предприятие (персонал под 50 души)

АЛПИ КОМЕРС ООД първа награда в категорията

Основната дейност на фирмата е производството на захарни изделия. Фабриката работи по уникални собствени технологии, разработени от специалисти от Университета по хранителни технологии –гр. Пловдив. Фабриката е сертифицирана по стандартите за качество и безопасност на храните ISO 9001 : 2000 и ISO 22000 : 2005 (HACCP).
В конкурса участва с най-новия продукт на фабриката, отличен с поредица от награди, бонбони за отслабване „SLIMBO Благодарение на редицата от качества и уникалност на ефекта, който оказва върху човешкия организъм, продуктът е отличен на международното изложение SIAL-Париж, Франция със сертификат за световна иновация, който е най-голямата гордост на фирмата. Разработен на базата на уникални технологии, продуктът получава и множество други международни награди.

Управител: Венцеслав Пейчев
Тел.: 0331/67481
Факс: 0331/69059
Е-mail: alpi@asenovgrad.net

С почетна грамота в категория иновативно малко предприятие се отличава:

ИНТЕРИОРПРОТЕКТ ЕООД

Фирмата е специализирана в разработването и практиката на технологии и материали за огнезащита на интериора на жилищни и обществени сгради, транспортни средства и др. Фирмата създава научни иновационни продукти, които сама внедрява на място при клиента и в производствени условия Има внедрени система за управление на качеството и система за управление на здравословни и безопасни условия на труд.
В конкурса участва с шест разработени и патентовани универсални технологии за огнезащита на текстилни, дървесни, полимерни и кожени материали, които са новост за българския и световния пазар.

Управител: Лидия Костова
Тел.: 02/927 88 82
Факс: 02/927 88 82
Е-mail: office@interiorprotect.com

ЕВРОДИЗАЙН БГ ЕООД

Фирмата е създадена с основна цел проектиране, реализация, производство и въвеждане на пазара на нов продукт (Mobigater) и развитие на продуктова гама на негова основа, в сферата на телекомуникациите и електрониката.
В конкурса участва с продукта MobiGater – устройство, което прехвърля Skype™ разговори на мобилен телефон, без използването на SkypeOut кредити. Чрез използването на устройството практически се достига до близо 100% спестяване на разходи за международни телефонни разговори. MobiGater обединява най-доброто от Skype™ и мобилните комуникации. Продукта представлява новост за световния пазар и е защитен с патент, дизайн и търговска марка.

Търговски директор: Антон Михалев
Тел.: 02/9607117
Факс: 02/9629381
Е-mail: amihalev@mobigater.com

САТУРН ИНЖЕНЕРИНГ ООД
Фирмата разработва и произвежда индустриална и потребителска техника, електронни модули, индукционни захранвания и генератори, специализиран софтуер и интернет приложения. Сертифицирана е по ISO 9001:2000 и е участвала в проекти по Шестата рамкова програма на ЕК и по Националния иновационен фонд.

В конкурса участва с лабораторен уред – Surfaxin Warmer за подгряване на до две ампули лекарства преди инжектиране на пациент, с възможност за регулиране на температура и времеви профил. Уредът е сертифициран от Underewriters Laboratories Inc. (UL) за използване в медицински условия (UL/CE) и е регистриран от FDA USA.
Управител: Никола Василев
Тел.: 02 / 4801900
Факс: 02 / 4801910
Е-mail: vasilev@saturn-engineering.com

Категория голямо предприятие – персонал над 50 души

КАРАТ ЕЛЕКТРОНИКС АД първа награда в категорията

Предприятието е специализирано в производство на електронни устройства с фискална памет, статични монофазни електромери за активна енергия, информационни системи за локален мониторинг на електропотребление с инкасаторски терминали. Фирмата притежава интегрирана система за управление, успешно е сертифицирана в съответствие с международните стандарти за управление на качеството, околната среда и здравословните и безопасни условия на труд. В конкурса участва с фамилия променливо-токови, еднофазни статични електромери за активна енергия еднофазни. Произвежда се в над 10 модификации с различни функции и комуникационни характеристики. Притежават високи експлоатационни и надеждностни характеристики, ергономичен дизайн, съвременна хардуерна база.
Продуктите са новост за световния пазар и са защитени с търговска марка и дизайн.

Изп. Директор: Никола Зикатанов
Тел.:062 612 320
Факс:062 645 935
Е-mail: office@carat-electronics.com

С почетна грамота в категория иновативно средно или голямо предприятие се отличават:

ОПТИКС АД

Фирмата разработва, конструира и произвежда оптични компоненти и възли, медицински уреди за офталмологията и изделия за военната индустрия. Участва в редица международни и национални проекти. Фирмата е внедрила успешно петорно интегрирана система за управление, включваща следните международни стандарти: – управление на качеството; информационна сигурност, опазване на околната среда; съюзна публикация на NATO, здравословни и безопасни условия на труд.
В конкурса участва с 26 изделия очила за нощно виждане, нощни бинокли, оптични мерници, мобилни термодивизионни системи, телевизионни камери, ендоскопи и др., които са новост за българския пазар.

Изпълнителен директор: Иван Чолаков
Тел.: 0357 6 41 25
Факс: 0357 6 30 97
Е-mail: optix@optixco.com

АВКО АД

Фирмата е специализиран производител на импрегнирани синтетични индустриални прежди Има внедрени система за управление на качеството; система за управление на околната среда и система за управление на здравословни и безопасни условия на труд. В конкурса участва с патентовани, армирани графитни пръстени ТРЕГРАФ® AR. , които са новост за българския пазар; технически уплътнителни материали, работещи в изключително тежки условия. Иновативните продукти на фирмата позволяват навлизането и на чужди пазари.

Изпълнителен Директор: Владимир Колев
Тел.: 082 88 11 01
Факс: 082 88 11 32
Е-mail: office@avko.bg

Специални награди на журито за процесни иновации:

ТЕХНОЛОГИКА ООД

Фирмата развива целенасочена иновативна дейност – усвоява, адаптира, доразвива нови информационни технологии и създава технологични софтуерни средства. Фирмата разработва и внедрява бизнес софтуер за интегрирани системи за управление на бизнеса (ERP); за управление на човешките ресурси; за управление на бизнес процесите и управление на взаимоотношенията с клиентите. В конкурса участва с изцяло обновена версия на Информационна система за управление на човешките ресурси HeRMeS®. Системата е новост за Българския пазар. Тя спомага за усъвършенстване на управлението на човешките ресурси, намаляване на разходите, автоматизиране на множество управленски процедури. Системата е внедрена в Макдония, Босна и Херцеговина. Носител е на Голямата награда в категория „Крачка в бъдещето” на Международния панаир за техника и технически достижения – Белград 2007.

Управител: Огнян Траянов
Тел.: 02/91 91 2
Факс: 02/ 876 92 15
Е-mail: otrajanov@technologica.com

САТ ЕООД

Фирмата е специализирана в проектиране, производство, инженеринг на aвтоматизирани системи за управление на процесите на дозиране; aвтоматизирани системи за управление на горивните процеси във: въртящи пещи на циментови заводи, ванни и темперни пещи на стъкларски заводи и Железопътни електронни кантари.
В конкурса участват с над 30 автоматизирани системи за управление на такива процеси, които фирмата внедрява на Българския, Сръбския, Руския и Нигерийския пазар. Системите намаляват разхода за време, енергия и ресурси и водят до подобряването на качеството.

Управител: Валери Андреев
Тел.: +359 (2) 957 69 29
Факс: +359 (2) 957 70 19
Е-mail: sat@techno-link.com

Още публикации

Блог