ARC FUND
ARC FUND / Събития / Допитване до фирмите за новото европейско законодателство за електронната идентификация и електронния подпис

Допитване до фирмите за новото европейско законодателство за електронната идентификация и електронния подпис

Използвате ли електронен подпис? Европа се интересува от вашето мнение!

Каним ви да споделите мнението си и опита си относно електронния подпис.

В момента Комисията изготвя ново законодателство за електронната идентификация и електронния подпис. Мнението на предприятията е от особена важност в този момент, за да се изработи стабилно и ефективно законодателство, благоприятстващо конкурентоспособността и намаляването на разходите на фирмите.

Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ в качеството си на член на Enterprise Europe Network – официалната мрежа на ЕК за подкрепа на бизнеса, е натоварена да проведе консултации с фирми от множество европейски държави.

Любезно ви молим да отделите няколко минути и да попълните въпросника, който ви дава възможност да повлияете върху изготвянето на законодателството, и така да се гарантира, че вашето мнение е пряко взето под внимание.

Всички данни, събрани по време на тази консултация остават строго поверителни.

Консултацията е отворена до 15-ти ноември (вторник).

Благодарим ви за отзивчивостта!

Приложение: Официална покана от ДГ „Предприятия и индустрия“ на Европейската комисия

За контакти:
Мария Александрова
Фондация „Приложни изследвания и комуникации“
Enterprise Europe Network – България,
тел.: 02 9733000/433
e-mail: maria.alexandrova(at)online(dot)bg
http://www.enterprise-europe-network.bg

 

Още публикации

Блог