ARC FUND
ARC FUND / Събития / Дванадесети Национален иновационен форум „Иновации чрез таланти“.

Дванадесети Национален иновационен форум „Иновации чрез таланти“.

Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, АРК Консултинг, Еnterprise Europe Network – България, Представителството на ЕК в България, Design for Europe и Единен център за иновации на БАН, с подкрепата на Генерална дирекция “Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“ на Европейската комисия, Изпълнителна агенция за малки и средни предприятия към ЕК и медийното партньорство на Bloomberg TV България и Investor.bg организираха Дванадесетия Национален иновационен форум „Иновации чрез таланти“.

Д-р Огнян Шентов, Председател на Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, откри Форума като подчерта все по-важната роля на частния бизнес за развитието на местната иновационна среда. Доказателство за иновативната дейност на местния бизнес е нарастващият брой наградени фирми в конкурса за Иновативно предприятие на годината, повод за оптимизъм за иновационния потенциал на българската икономика. Докладът Иновации.бг 2016 също отчита някои положителни тенденции в развитието на иновационната среда и приноса на реалните иноватори в иновационните процеси в България.

Н.Пр. Майкъл Форбс, Посланикът на Ирландия, описа основните стъпки, които държавата е предприела, за да развие икономиката си на фона на финансовата криза и нарастващата конкуренция на глобално ниво. Сред най-важните мерки, които България може да следва като добър пример, са привличането на чуждестранни инвестиции чрез благоприятни правни и данъчни условия за бизнеса, както и значителни и целенасочени инвестиции в образователната и иновационната система, които са довели до по-високи нива на производителност на работна ръка и гъвкавост на икономиката.

Президентът на Република България г-н Росен Плевнелиев изтъкна положителното развитие на иновативните български предприятия, като наблегна на три високо-технологични секторa, ИКТ, аутсорсинг и автомобилостроене, които са създали повече от 70 000 работни места през последните няколко години. Г-н Плевнелиев подчерта и благоприятната среда за стартиране на нови компании, създадена благодарение на Европейския инвестиционен фонд и акселераторите Eleven и Launchub, които привличат предприемачи от цяла Европа. Той потвърди, че и за напред ще подкрепя развитието на иновациите, талантите и образованието в България.

Президентът Росен Плевнелиев връчи наградите на отличените предприятия в Националния конкурс за „Иновативно предприятие на годината, 2016”.

Г-н Руслан Стефанов, Координатор на група Иновации.бг към Фондация „Приложни изследвания и комуникации”, представи резултатите от доклада Иновации.бг 2016 „Иновации чрез таланти“. Докладът изтъква три групи фактори, които биха създали необходимата обща предприемаческа среда за развитие и привличане на таланти: a) фактори на средата, включващи тенденциите в икономиката, населението и здравеопазване; б) подкрепящи политики за образование, учене през целия живот, наука и технологии, иновации и предприемачество; в) корпоративни практики за привличане и развитие на таланти, капитализиране на талантите в иновации, включване в международната среда на добри практики за управление на таланти.

Г-жа Милена Дамянова, Председател на Комисията по образованието и науката към Народното събрание, обобщи основните промени в новоприетия Закон за предучилищното и училищното образование, който подкрепя развитието на таланти като набляга на креативността, критичното мислене и предприемачеството. Законът ще позволи на учителите да избират най-подходящите методи и средства за обучение за техните ученици, а ново-въведените иновативни училища ще разработват и прилагат новаторски учебни процеси, с цел да разрешат съществуващите проблеми в образователната система.

Г-н Тодор Чобанов, Заместник-кмет на Столична община в ресор Култура, образование, спорт и превенция на зависимости, представи инициативите на София за насърчаване и подкрепа на иновациите. Столицата е първият български град с Иновационна стратегия за интелигентна специализация, която има за цел да повишаващи качеството на живот в града и региона. Също така столична община подкрепя мащабни събития на тема иновации и цифров растеж и участва в няколко проекта по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.

Проф. Николай Денков, преподавател във Факултета по химия и фармация към Софийски университет, даде насоки и препоръки за развитието на българската наука, която страда от недостиг на кадри, финансови средства и модерна апаратура. Проф. Денков сподели, че са необходими по-добра организация и стратегически насоки от управляващите , както и конкретни стимули за провеждане на научна дейност и контрол над европейските финансови средства, включително в рамките на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.

Г-н. Милен Иванов, Директор на The Founders Institute за България, закри дискусията като представи основните дейности на организацията, която подкрепя предприемачи като им предлага менторство, контакти и нови умения. Той обобщи, че основните качества на успешните предприемачи са любопитството, професионалния опит в даден сектор и флуидната интелигентност – умението да се адаптират и прилагат наличните знания в нова сфера на дейност.

Модератор на панелната сесия: проф. Стефан Хаджитодоров, Институт по биофизика и биомедицинско инженерство, Българска акаедмия на науките

Презентации:

Иновации.бг 2016
Руслан Стефанов, Координатор на група Иновации.бг, Фондация „Приложни изследвания и комуникации

Талантите като фактор за иновативен растеж
Проф. Николай Денков, Факултет по химия и фармация, Софийски университет

Доклад Иновации.бг 2016 „Иновации чрез таланти“ (PDF, 8,7 MB)
Информация за медиите

Медийно отразяване
Bloomberg TV България: Използва ли България иновационния си потенциал (Даниела Чонкова и Теодора Георгиева, организатори на конкурса Иновативно предприятие на годината, В развитие, 01.12.2016)

Радио София: Тенденцията: високоиновативните фирми у нас да се създават от млади хора(Участие на Тодор Галев в „Бизнес закуска“)

Investor.bg: Плевнелиев: Иновациите са ключови за постигането на устойчив растеж

Investor.bg:България е с най-ниска предприемаческа активност в ЕС

Computerworld.bg: ИКТ и аутсорсинг секторите – иновативни отрасли в родната икономика

Investor.bg: Кое е най-иновативното предприятие на 2016 г.? Това ще стане ясно по време на дванадесетия Национален иновационен форум на тема „Иновации чрез таланти“ на 7 декември 2016 г.

Росен Плевнелиев: Ролята на иновациите е от ключово значение за постигането на устойчив растеж – President.bg

Bloombergtv.bg: Дуалното обучение е най-голямото събитие в българското образование

Capital.bg: Кои са иновативните предприятия на 2016 г.

Focus-news.net:Милена Дамянова: Развитият талант в училище означава иновативен кадър в бизнеса

В.Капитал:България – устойчиво в групата на „скромните иноватори“

 

Още публикации

Блог