ARC FUND
ARC FUND / Събития / Двустранни срещи за бизнес коопериране и технологичен трансфер IndustryMatchMaking – IMM2013

Двустранни срещи за бизнес коопериране и технологичен трансфер IndustryMatchMaking – IMM2013

Българска стопанска камара – Съюз на българския бизнес и Фондация “Приложни изследвания и комуникации”, партньори в европейската мрежа за подкрепа на МСП Enterprise Europe Network, съвместно с Интер Експо Център и ICM d.o.o., Словения, организираха двустранни бизнес срещи за търговско коопериране и технологичен трансфер на 7 март 2013г, четвъртък, от 10.00 – 18.00ч в Интер Експо Център, град София.

Фирми и организации от България, Великобритания, Сърбия и Турция участваха в събитието за създаване на партньорства за съвместен бизнес, трансфер на технологии или участие в проекти, финансирани от европейски програми. Срещите се проведоха в рамките на следните специализирани изложения:

MachTech & Metal – единствено по рода си изложение за междуфирмен обмен в България и региона на Централна и Източна Европа за металургия, леярство и инструментална екипировка;

IFAM – специализирано изложение за междуфирмен обмен в България и региона в областта на автоматиката, роботиката, мехатрониката и др;

INTRONIKA – специализирано изложение за електронна промишленост, компоненти, измервателни уреди, телекомуникации, услуги и др;

PLAST – специализирано изложение за междуфирмен обмен в България и региона в областта на пластмасовата и каучуковата промишленост;

За допълнителна информация www.IMM2013.build-your.net

Медийно отразяване на събитието

 

Още публикации

Блог