ARC FUND
ARC FUND / Събития / Единадесети Национален иновационен форум „Развитие на иновационната среда за устойчив икономически растеж в България“

Единадесети Национален иновационен форум „Развитие на иновационната среда за устойчив икономически растеж в България“

Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, АРК Консултинг, Еnterprise Europe Network – България и Представителството на ЕК в България, с подкрепата на Генерална дирекция “Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“ на Европейската комисия, Изпълнителна агенция за малки и средни предприятия към ЕК и Норвежкия финансов механизъм проведе Единадесетия Национален иновационен форум „Развитие на иновационната среда за устойчив икономически растеж в България“.

По време на форума Президентът Росен Плевнелиев връчи наградите на отличените предприятия в Националния конкурс за „Иновативно предприятие на годината, 2015”.

Д-р Огнян Шентов, Председател на Фондация „Приложни изследвания и комуникации“oткри Форума като наблегна на ключовите външни и вътрешни фактори за развитието на иновационния потенциал на българската икономика и открои високия принос на ИКТ сектора към БВП на страната. По думите на д-р Шентов външното финансиране се превръща в определящо за съществуването и развитието на националната иновационна система. Той постави акцент и върху сектора на висшето образование, който показва най-сериозно изоставане последните няколко години и продължава да се характеризира с продължаващо „изтичане на мозъци“ в обезпокоителни размери.

Г-н Огнян Златев, Ръководител на Представителството на Европейската комисия в България, подчерта значението на икономическия растеж, основан на знанието и иновациите, който, въпреки актуалната тема за проблемите на сигурността, продължава да седи най-високо в листата с приоритети на Европейската комисия. Г-н Златев също така наблегна на високия потенциал на високотехнологичните сектори в страната, на значението на публичните инвестиции за родния предприемачески климат, както и конкретно на плана „Юнкер“ за 315 млрд. евро инвестиции в европейската икономика.

Президентът на Република България г-н Росен Плевнелиев оцени високо откритията на тазгодишния доклад „Иновации.бг“, като същевременно обърна внимание на големия потенциал на българската иновационна среда и окачестви образованието и иновациите като основен двигател на развитието на всяка една модерна икономика. Г-н Плевнелиев наблегна на стратегическото значение на ИКТ сектора за страната и се спря на редица конкретни примери за иновативни български компании, успешно завоювали лидерски позиции на големи международни пазари като Roo’Bar, Аглика Трейд, Уолтопия и други. Той също така подчерта нуждата от реформа в образователната система и необходимостта от въвеждане на електронно правителство.

Президентът Росен Плевнелиев връчи наградите на отличените предприятия в националния конкурс за „Иновативно предприятие на годината, 2015“.

Г-н Руслан Стефанов, Координатор на група Иновации.бг към Фондация „Приложни изследвания и комуникации”, очерта предизвикателствата пред развитието на националната екосистема, изведени в тазгодишните издания на докладите Иновации.бг и Зелени иновации.бг. Г-н Стефанов подчерта острата нужда от иновации в държавната администрация, особено по регионите, и наблегна на потребността от създаването на държавна агенция, която по примера на Иновация Норвегия да предлага централизирана подкрепа за иновативната дейност в страната.

Д-р Милен Врабевски, основател и изпълнителен директор на „Комак медикал“, постави акцент върху значението на работата с младите таланти и инвестициите в тяхното развитие и представи практиката си за набиране на кадри от престижни български университети и предоставяне на стипендии на деца в неравностойно положение. Г-н Врабевски също така сподели и успешния си опит в кандидатстването по европейските рамкови програми, и по-конкретно програма Хоризонт 2020 – фирмата изпълнява един от трите български проекта, получили финансиране по Инструмента за малки и средни предприятия през последните две години.

Г-н Васил Момчев, член на борда на директорите на Онтотекст, подчерта разликата между иновациите и класическата развойна дейност и изрази положителните си очаквания за развитието на иновациите в България и по-специално в ИКТ индустрията. Той се позова на историята на фирмата Онтотекст, която, създадена изцяло с български капитали, днес е глобален лидер в областта на семантичните технологии. Г-н Момчев също така изведе на преден план и позитивната тенденция български студенти, завършили чуждестранни университети, да се завръщат и да се развиват професионално в родината си.

Г-н Елвин Гури, изпълнителен директор на Empower Capital, оцени високо препоръките, изведени в тазгодишното издание на доклада Иновации.бг и сподели опита си като инвеститор във предприятия от здравеопазването, софтуерната и хранително вкусовата индустрия. Според него, въпреки липсата на достатъчно добри мениджъри и стратегическо мислене, в България има много силни предприятия, които вече са се утвърдили на световните пазари и допринасят за развитието на националната икономика.

 

Програма и презентации:

10:30 Регистрация

 

11:00 Откриване

Огнян Шентов, Председател, Фондация „Приложни изследвания и комуникации“

Огнян Златев, Ръководител на Представителството на Европейската комисия в България

 

11:10 Приветствие

Икономически растеж чрез иновации

Росен Плевнелиев, Президент на Република България

Церемония по награждаването на победителите от Националния конкурс за иновативно предприятие на годината

Президентът на Република България Росен Плевнелиев връчва наградите на отличените предприятия

 

11:45 Пауза

12:00 Развитие на иновационната среда за устойчив икономически растеж в България

Руслан Стефанов, Координатор на група Иновации.бг, Фондация „Приложни изследвания и комуникации”

Елвин Гури, Изпълнителен директор, Empower Capital

Милен Врабевски, Изпълнителен директор, Комак медикал

Васил Момчев, член на борда на директорите, Онтотекст, Иновативно предприятие 2014 г.

 

12:45 Закриване

 

Иновации.бг 2015 (PDF)
Зелени Иновации.бг 2015 (PDF)
Каталог на наградените фирми 2015 (PDF)
Съобщение до медиите
Медийно отразяване

 

 

Още публикации

Блог