ARC FUND
ARC FUND / Събития / ETNA Plus Платформа за търсене на партньори за проекти за Интелигентен, зелен и интегриран транспорт по програма Хоризонт 2020

ETNA Plus Платформа за търсене на партньори за проекти за Интелигентен, зелен и интегриран транспорт по програма Хоризонт 2020

Мрежата ETNA Plus от Национални контактни лица по приоритет Транспорт към Хоризонт 2020 разработи и предостави разнообразие от Partner Search услуги за подкрепа на канидатстването и изграждането на успешни партньорства за проекти за Интелигентен, зелен и интегриран транспорт по програмата.

Услугите за търсене на партньори предлагат следните възможности:

– Търсене на партньори
– Публикуване на собствен профил
– Идентифициране на организации, активни участници в транспортни проекти

Функционалността за „Търсене на партньори“ осигурява възможности на потребителите да:

– Създават нови търсения на партньори и да управляват получените заявки за партньорство
– Определяне на подходящите търсения на партньори
– Отговорят на търсенията за партньори публикувани от други кандидати

Качеството на публикуваните профили за търсене на партньори е гарантирано чрез процес на проверка от две стъпки от Националните контактни лица по програма H2020, които са екпсерти в различните видове транспорт (морски, железопътен, въздушен, наземен и градски).

Формулярът за „Публикуване на собствен профил“ позволява на всички потенциални кандидати, интересуващи се от транспортните конкурси по H2020 да опишат експертизата на организацията и да изберете изследователските области / потенциални теми, представляващи интерес за кандидатсване с проекти.

„Идентифицирането на организации, активни участници в транспортни проекти“ е база данни за търсене, която предоставя списък на организации, работещи в сферата на транспорта и активно участвали в проекти по Седма рамкова програма и Хоризонт2020.

Платформата за търсене на партньори е достъпна на интернет страницата на ETNA Plus на линк: http://www.transport-ncps.net/services/partner-search/horizon-2020/partner-search.html

За допълнителна информация:

Деница Маринова
denitsa.marinova(at)online.bg
Даниела Чонкова
Daniela.tchonkova(at)online.bg

 

Още публикации

Блог