ARC FUND
ARC FUND / Събития / Eвропейска бизнес мисия по ИКТ в Япония

Eвропейска бизнес мисия по ИКТ в Япония

АРК Консултинг към Enterprise Europe Network-България организира участието на български комании в Мисията по информационни и комуникационни технологии – 7-10 ноември, Чиба, Япония.

Организаторът на мероприятието EU-Japan Centre обявява конкурс за участие в следващата ИКТ мисия и партньорско мероприятие в Япония през месец ноември. Мисията за подкрепа на МСП и клъстери от областта на ИКТ се организира заедно с търговското изложение „Японска седмица на ИКТ“ ) в конгресния център „Макухари месе“ в град Чиба, Япония. По време на 3-дневното изложение, участниците ще могат да представят своите технологии, да участват в В2В срещи и да контактуват с японските посетители. Наред с това, с цел да се максимизират възможностите за установяване на партньорства, един ден преди изложението ще бъде организирано партньорско В2В мероприятие в Токио. Мисията ще даде възможност на участниците да идентифицират ключови контакти за бизнес или технологичен трансфер или изследователско сътрудничество.

Разходи, които се покриват от Центъра:

• Участието е безплатно. В допълнение към това одобрените МСП и клъстери ще получат субсидия от 600 евро.
• Достъпът до еднодневното партньорско мероприятие в Токио е безплатен.
• Достъп до „Японска седмица на ИКТ“ с щанд:
– регистрационната такса включва достъп до изложбената зала,
– както и достъп до партньорското пространство и партньорската система
– и подготовка на щанда за изложението.
• Превод.
• Плакати на японски език за представяне на продуктите на участниците.

Броят на местата е ограничен на 20 участници.

Участниците трябва да покрият сами своите пътни разходи до Япония и обратно, разходите си за настаняване и всички други разходи, които не се покриват директно от Центъра (дневните разходи).

МСП и клъстерите трябва да заплатят депозит от 1000 евро като гаранция за тяхното участие, който ще бъде възстановен в размер от 100% в рамките на 8 седмици след края на мисията, ако участникът участва в цялата мисия и ако предостави всички необходими документи, които Центърът би изискал (отсъствията по време на мисията могат да доведат до удръжки в размер на 150 евро дневно). Ако депозитът не бъде платен, участието може да бъде отказано. От депозита евентуално ще бъдат приспаднати неплатените сметки. Ако по някакви причини участникът не може да заеме своето потвърдено място, депозитът може да НЕ бъде възстановен.

Организации, които не са клъстери или МСП, трябва да заплатят в срок 1000 евро за разходите на Центъра във връзка с тяхното участие. В противен случай участието може да бъде отказано. Ако по някакви причини участникът не може да заеме своето потвърдено място, сумата може да НЕ бъде възстановена.

Поканата за участие в конкурса е отправена до МСП и клъстери с дейност в следните области:

• Internet of Things (IoT)
• Machine to Machine (M2M) communication
• Cloud Computing
• Software Development
• Big Data Management
• Embedded Technology
• Hardware producers
• Mobile Solutions
• Data Center
• Information Security

Допълнителни спецификации:

• Хадуерни решения
• MPU/MCU, DSP, System LSI(ASSP/ASIC), IP Core, FPGA/PLD, Smart Card, Embedded Platforms, Board Computers, Wireless Networks (802.11x, Bluetooth, UWB, etc.), Interface Technologies (IEEE1394, USB, etc.), PowerSupply/Management, ICSocket, Back-Plane, etc.
• Софтуерни решения
• RTOS, Device Drivers, Firmware/Middleware, Internet-Related Technolog (Browsers, etc.), Database, Security Technologies (Encryption/Decryption, etc.)
• Development Environments and Tools
• Програмни езици (C/C++, Java, HTML/XML, UML, Compilers/Assemblers), In-Circuit Emulator and Debugging Tools, EDA/System Design Tools, Measurement & Instruments, Project Management Tools, Configuration Management Tools
• Други: System House, Design Service Firms, System Integration Companies, Technology Promotion Organizations, Publishers, Universities/Research Organizations, etc.

Мисията е организирана от EU-Japan Centre и е финансирана от Европейската комисия.

Срок за подаване на заявките: 29 юни 2017 г.

При регистрация, моля посочете ARC Consulting EOOD като Support Office, тъй като се изисква в апликационната форма и можем допълнително да бъдем ваш контакт с EU-Japan Center.

Още информация за мероприятието може да бъде открита на адрес: http://www.eu-japan.eu/events/ict-cluster-sme-mission

За допълнителна информация и заявка за участие:

Фани Колева
АРК Консултинг, Enterprise Europe Network – България
fanny.koleva(at)online.bg
тел. 02/ 9733000

 

Още публикации

Блог