ARC FUND
ARC FUND / Събития / Финална конференция на проект „Сложни предизвикателства – иновативни градове” (CCIC)

Финална конференция на проект „Сложни предизвикателства – иновативни градове” (CCIC)

Отиващата си 2014 г. бе финална за проекта “Сложни предизвикателства – иновативни градовете” (CCIC), стартирал през януари 2012 г. като партньорство между 14 организации от 10 държави. Проектът бе реализиран с подкрепата на програма INTERREG IVC и Министерството на регионалното развитие на Република България и изследва възможностите за успешна и устойчива политика в сферата на иновациите в публичния сектор като се насочва към местните и регионалните органи в Европа. Като единствена организация в консорциума, която не е публична институция, фондация ПИК изпълнява уникална за проекта роля, а именно предоставянето на експертни познания в сферата на политиките, срързани с наука, технологии и иновации.

Заключителната конференция на проекта се състоя в гр. Генуа, Италия, на 16-ти октомври, 2014 г. Сред темите, които бяха обсъждани от многобройните представители на общини и региони от цяла Европа бяха интегилентните градове, развитието на онлайн платформи за гражданско участие, качеството на и достъпа до публични услуги, както и сфери, които могат да бъдат подобрени по отношение на предоставянето на иновативни публични услуги в различните общини и региони. По време на конференцията няколко от партньорите представиха своите проекти за трансфериране на добри практики от други общини и региони. Сред темите, на които бе обърнато особено внимание в презентациите на партньорите, бяха също нуждата от изграждане на доверие между местните и регионалните власти и съответните заинтересовани страни, мястото на лидерството в промотирането на иновациите в публичния сектор, както и нуждата от сътрудничество с гражданите при разработването на иновативни публични услуги.

По време на последната среща на консорциума от партньори, която се проведе на следващия ден, екип от Фондация ПИК представи един от основните продукти на проекта – Доклад с препоръки за политики в областта на иновациите в публичния сектор на местно и регионално равнище. Целта на доклада е да представи препоръки за това как общините и регионите могат да подобрят своя иновационен потеенциал. Докладът обобщава най-важните заключения от проекта и формулира препоръки във връзка с: а) управлението на иновациите в публичния сектор в регионалните и местните власти, включително разработката, дизайна и внедряването на иновации, както и трансфера на добри практики; б) национални и европейски инициативи, които могат на стимулират и подпомогнат трансфера на добри практики сред европейските региони и общини.

Докладът ще бъде публично достъпен на уеб сайта на проекта CCIC – http://www.ccic-project.eu. Очаквайте през декември 2014 г.

 

Още публикации

Блог