ARC FUND
ARC FUND / Събития / Годишна конференция и изложба на ЕС – IST 2001, “Технологиите в услуга на хората”

Годишна конференция и изложба на ЕС – IST 2001, “Технологиите в услуга на хората”

Проявата, организирана ежегодно от Генерална дирекция “Информационно общество” на Европейската комисия, има за цел да очертае основните насоки на политиката, регулацията и технологиите в Европа.

IST 2001 ще обедини в едно тематична конференция, изложба, инвестиционен форум и церемония по връчването на Европейските награди за технологии на информационното общество.

Какво е влиянието на новите приложения в областта на информационните и комуникационни технологии в ежедневния ни живот? Как се интегрират помежду си култура, музика и информационни технологии? Кои са най-интересните проекти, по които работят научноизследователските звена в Европа? Каква полза може да се извлече от научноизследователските програми, инициативи и услуги, подкрепяни и ръководени от структурите на ЕС? – Всичко това може да бъде видяно върху 4000 кв.м. изложбена площ, където и България ще има свой щанд, по време на IST 2001.

Изложбата е отворена за участие на всички фирми и научно-изследователски звена, които са работили или работят по проекти в сферата на информационните и комуникационни технологии и които имат желание да демонстрират своите постижения в тази област. С организацията на българското участие в изложбата се ангажира Министерството на транспорта и съобщенията. Онези от Вас, които няма да участват в изложбата, но биха желали да рекламират своята дейност и да покажат свои разработки, могат да го направят посредством онагледяващи рекламно-информационни материали или да делегират права на някой от участниците в изложбата да извърши представяне на проектите им вместо тях. За допълнителна информация и заявяване на желание за участие заинтересованите лица могат да се обръщат към г-жа Соня Спасова: тел.: 949 22 15; e-mail: sspasova@mtc.government.bg

Инвестиционният форум ще даде възможност на големи и малки фирми да потърсят партньори и чуждестранни инвеститори за реализация на свои проекти.

Тримата носители на Голямата награда от конкурса за Европейските награди за технологии на информационното общество ще бъдат отличени измежду двадесетте носители на награди на 3 декември 2001 г.

Таксата за участие в конференцията, която осигурява достъп и до всички останали мероприятия на IST 2001 е 500 евро, ако бъде внесена до 05.11.2001 г. и 550 евро след това.

Повече информация относно IST 2001 може да бъде намерена на адрес: .

 

Още публикации

Блог