ARC FUND
ARC FUND / Събития / Информационен ден по Седма рамкова програма (FP7) на Европейската общност

Информационен ден по Седма рамкова програма (FP7) на Европейската общност

Фондация „ПИК” организира информационен ден, посветен на предстоящото влизане в сила на Седма рамкова програма, като специално се акцентира върху програма „Капацитет” и взаимовръзката и с други програмни инструменти на ЕС за развитие на общество основано на знанието.

Прегледът на общите положения на Седма рамкова програма и презентацията, посветена на програма „Капацитет” бе направен от г-жа Мария Карвальо Диас,
от Генерална дирекция на Научноизследователското звено към ЕК. Г-жа Диас обърна внимание на следните програмни дейности – научноизследователска инфраструктура, разработки в полза на малкия и средния бизнес, региони на знанието, научноизследователски потенциал, наука и общество, съгласувано разработване на политики, дейности свързани с международно сътрудничество.

Г-жа Карина Ангелиева, национално контактно лице по програма „Наука и общество”, научноизследователски отдел към Министерството на науката и образованието, представи новите възможности за съвместни инициативи и сътрудничество по Седма рамкова програма и Структурните фондове.

Мероприятието завърши с практически съвети за това как да бъде разработено успешно проектно предложение по 7РП. Сесията бе председателствана от представители на фондация „ПИК” посредством GiST, уеб-базиран инструмент, разработен за улеснение на начинаещите специалисти, в разработването на проектни предложения по рамковите програми на ЕК.

За допълнителна информация:
Даниела Чонкова daniela.tchonkova@online.bg
Деница Маринова denitsa.marinova@online.bg

Източници
Програма

Презентация на г-жа Мария Карвальо Диас, Генерална дирекция на Научноизследователското звено към ЕК (Power Point, 2.89 MB, in English)

Презентация на г-жа Карина Ангелиева , национално контактно лице по програма „Наука и общество”,научноизследователски отдел към Министерството на науката и образованието (Power Point, 400 KB)

Още публикации

Блог