ARC FUND
ARC FUND / Събития / IraSME&CORNET Partnering Event

IraSME&CORNET Partnering Event

На 31 януари в гр.Аахен, Германия, ще се проведе IraSME & CORNET Partnering Event и брокерски ден. Организаторите от мрежите IraSME, CORNET и EEN канят представители на компании, асоциации, изследователски организации и консултанти от всички технологични браншове, които прилагат мултидисциплинарни подходи в работата си.

На събитието представителите на трите европейски мрежи за подкрепа на бизнеса и изследователската работа ще предоставят информация за услугите, които предлагат, възможности за проектно коопериране, за финансиране, добри практики.

Предвидени са три презентационни сесии, които ще бъдат проведени паралелно на брокерските срещи. Участниците, които желаят да направят 5-минутно публично представяне на своята дейност или проект, трябва да се регистрират до 16 януари на ел. поща info@ira-sme.net , като представят резюме на своята презентация.

Изборът на фирми за срещи започва след 16 януари.

Вход: безплатен, с предварителна регистрация

Работен език: Английски

Срок за регистрация за 5-минутна публична презентация – 16 януари 2017 г.

Подбор на фирми за бизнес срещи – 16-31 януари 2017 г.

Срок за регистрация – 31 януари 2017 г.

За допълнителна информация и съдействие за регистрация:

Мая Цанева

АРК Консултинг, Enterprise Europe Network – България

maya.tsaneva(at)online.bg

тел. 02/ 9733000

Още публикации

Блог