ARC FUND
ARC FUND / Събития / Конференция и b2b срещи в областта на Кръговата икономика за проекти по Хоризонт 2020 – Осло, Норвегия

Конференция и b2b срещи в областта на Кръговата икономика за проекти по Хоризонт 2020 – Осло, Норвегия

Enterprise Europe Network – Норвегия, Innovation Norway и Норвежките грантове (Програма за иновации в зелената индустрия)в партньорство с АРК Консултинг, Enterprise Europe Network – България, организират b2b срещи в областта на Кръговата икономика за включване в проекти по програма Хоризонт 2020 на 19 септември 2017 г. в Осло, Норвегия.

Освен b2b срещи, събитието включва и еднодневна конференция за най-новите политики и тенденции, като ще представи и новите покани за проектни предложения в програмата Норизонт 2020.

Участието в Конференцията и b2b събитието са безплатни.

До 7 организации от България ше имат възможност да получат еднократна субсидия за възстановяване на пътни разходи след одобрение от норвежките организатори.

Поканени за участие са:

Предприятия, търсещи партньори в научноизследователски и развойни дейности / разработване на нови бизнес модели и вериги за създаване на стойност в рамките на кръговата икономика.

По-специално се търсят МСП, големи компании и изследователи в следните области:
· Управление на отпадъците и рециклиране
· Пречистване на почвата
· Пречистване на води и отпадъчни води
· Биоенергия и биогориво

С участието си в събитието МСП ще се срещнат с ключови заинтересовани страни в европейската кръгова икономика и ще увеличат възможностите си за намиране на партньори за бъдещи проекти по „Хоризонт 2020“ и други свои инициативи.

B2B събитието ще се фокусира върху следните теми:

· Намаляване влагането на ресурси
· Запазване на стойността на продуктите, материалите и ресурсите за възможно най-дълго време
· Минимизиране на отпадъците
· Замяна на невъзобновяеми ресурси с биомаса
· Защита на океаните и земите от твърди и течни отпадъци чрез пречистване на съществуващи концентрати, предотвратяване на ново замърсяване и разработване на биоразградими пластмаси
· Научноизследователска и развойна дейност, нови бизнес модели и вериги за създаване на стойност

Норвежки грантове:

Събитието се финансира от двустранните програми на Норвежките грантове за иновации в зелената индустрия в Румъния, България и Полша.

Допълнително са поканени и страни бенефициери на Норвежки грантове в Балтийско море, Словакия и Унгария.

Организаторите ще одобрят участници от тези страни за възстановяване на пътните разходи (чрез еднократна субсидия) след събитието.

Максимален брой участници за всяка държава е 7 организации.

Одобряването на субсидираните участници ще става от експерти на организаторите и ще е свързано с посочените теми и целева група.

Практическа информация и срокове:

Краен срок за регистрация – 30 август
Избиране на срещи – 21 юни – 31 август
Дата на събитието: 19 септември 2017 г. (09:00 – 17:00 часа)
Място: Дога (Норвежки център за дизайн и архитектура), Осло

Детайли и регистрация: https://www.b2match.eu/h2020circulareconomy/ При регистрацията моле посочете ARC Consulting EOOD като Support Office, за да можем да валидираме профила ви.

За информация и заявка за участие:

Деница Маринова
АРК Консултинг/Фондация „Приложни изследвания и комуникации“
Enterprise Europe Network – България
denitsa.marinova(at)online.bg
тел. +359 2 9733000

 

Още публикации

Блог