ARC FUND
ARC FUND / Събития / Конференция “SME Vision2020”, обучение и брокерско събитие – Скопие, Македония

Конференция “SME Vision2020”, обучение и брокерско събитие – Скопие, Македония

Enterprise Europe Network – Македония в партньорство с АРК Консултинг, Enterprise Europe Network – България отправя към заинтересованите лица покана за участие в двудневната конференция “SME Vision2020”, която ще се проведе на територията на Панаира на Скопие. Конференцията ще разясни спецификите на програмата Хоризонт 2020, на Инструмента за малки и средни предприятия (МСП) към нея и на услугите на мрежата Enterprise Europe Network (EEN), свързани с тях, и ще предложи полезни съвети в областта на подготвянето на успешни проектни предложения.

Ще бъде предоставена ценна информация за предходни успешни проектни предложения по програмата, която да увеличи шансовете за успех на заинтересованите лица при тяхно бъдещо кандидатстване. Обучението ще разясни кои са условията за подготвянето на качествени проектни предложения, ще запознае участниците със спецификите на проектното оценяване, както и с очакванията на Европейската комисия към проектните предложения, с оглед на постигането на успех при кандидатстването и получаването на достъп до желаното финансиране.

Целта на мероприятието е да стимулира сътрудничеството на европейски фирми, университети и изследователи в посока на формиране на консорциуми за подаване на проектни предложения по програмата и/или инструмента като чрез брокерското събитие се намалят разходите и времето за откриване на нови партньори. До момента за участие са се регистрирали представители на следните страни от региона: България, Македония, Словения, Сърбия, Унгария и Хърватия.

Участниците могат да имат до 11 предварително планирани двустранни срещи (като за една среща се предвиждат до 20 минути), в рамките на които да дискутират с потенциални партньори възможностите за сътрудничество, свързано с Инструмента за МСП и програмата Хоризонт 2020.

Брокерското събитие е безплатно за участниците. Налице е и възможност за покриване на разходите по транспорта и настаняването (една нощувка на 9 ноември) за представители на ограничен брой участници от България (финансирането е за един представител от организация).

Поканени за участие са:

МСП, университети, изследователски организации, браншови организации, търговски камари и т.н.

В2В събитието ще се фокусира върху следните теми:
– Електроника, информационни технологии и телекомуникации
– Промишлено производство, материали и транспорт
– Други промишлени технологии
– Енергия
– Физически и точни науки
– Биологически науки
– Селскостопански култури и морски ресурси
– Агро-хранителна индустрия
– Измерване и стандарти
– Защита на човека и околната среда
– Социални и икономически въпроси
– Комуникации
– Компютри
– Друга електроника
– Генетично инженерство и молекулярна биология
– Медицина и здраве
– Потребители
– Промишлени стоки

Практическа информация и срокове:

Краен срок за регистрация: 5 ноември 2017 г.
Дата на събитието: 9-10 ноември 2017 г. (9 ноември – 14:00 – 20:00 часа и 10 ноември – 9:30 – 17:00 часа)
Място: Панаир на Скопие, Македония

Детайли и регистрация: http://smevision.talkb2b.net/

При регистрацията моля посочете ARC Consulting EOOD като Support Office, за да можем да валидираме профила Ви.

За информация и заявка за участие:
Фани Колева
АРК Консултинг
Enterprise Europe Network – България
fanny.koleva(at)online.bg
тел. +359 2 9733000

 

Още публикации

Блог