ARC FUND
ARC FUND / Събития / Конференция за дигитално-медийната грамотност на децата се състоя в София

Конференция за дигитално-медийната грамотност на децата се състоя в София

На 30 юни в София се проведе конференция, посветена на развиването на ранна дигитално-медийна грамотност на децата, организирана от Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ (ПИК) – координатор на Националния център за безопасен интернет. В срещата участваха представители на различни институции и организации.

Сред тях бяха неправителствени организации, УНИЦЕФ, преподаватели и студенти от Факултета по начална и предучилищна педагогика (ФНПП) на Софийския университет, действащи учители, директори на училища и детски градини, представители на държавната изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“, Държавната агенция за закрила на детето, Министерството на културата.

На конференцията беше представена разработената съвместно от Фондация ПИК и ФНПП методика за развиване на дигитално-медийната грамотност в начален курс на образованието в рамките на проект по Програмата за студентски иновации на Фондация Микрофонд – София и Институт Отворено общество – България.

За първи път беше представен и аналитичният доклад „Дигитално-медийно грамотни ли са родените през дигиталната епоха деца?“ по резултатите от националното представително изследване „Децата на България онлайн“, осъществено от Фондация ПИК и социологическата агенция „Маркет Линкс“. Резултатите от изследването потвърждават, че техническите умения у децата не са непременно свързани с наличието на дигитално-медийни умения като умение за подбор и проверка на информация, критично мислене, умение за сътрудничество.

Беше представен и наръчник за учители в начален курс с разработени от действащи учители теми, подходящи за работа за развиване на дигитално-медийни умения у малките деца в часове по различни предмети и отговарящи на държавните образователни изисквания.

Евгения Граматикова, директор на частна езикова детска градина „The Castle”, разказа как разработената по проекта методика работи на практика. Тя представи пред аудиторията примери от практическата си работа по темите от методиката с деца от предучилищна възраст, включващи интерактивни методи, работа по групи и с дейно участие на децата.

Последва оживена обща дискусия, в рамките на която се стигна до споделено разбиране, че основните умения, свързани както с дигиталните, така и с традиционните медии, е необходимо да се развиват от най-ранна възраст. В хода на обсъждането беше изтъкнато, че е необходимо развиването на дигитално-медийната грамотност на децата да бъде интегрирано в учебните програми по всички предмети.

Пълния текст на доклада можете да видите тук.

Наръчника можете да видите тук.

Повече за проекта за развиване на ранна дигитално-медийна грамотност в начален курс можете да намерите тук.

 

Още публикации

Блог