ARC FUND
ARC FUND / Събития / Ковид кризата засили нуждата от градско земеделие

Ковид кризата засили нуждата от градско земеделие

Прекъснатите вериги на хранителни доставки и социалното неравенство в града в следствие на eпидемията от COVID-19 са повишили търсенето на местни и регионални хранителни продукти и интереса към градското земеделие като възможност за по-добра хранителна сигурност. Експертите от европейската инициатива CityZen цитират предвиждания на ООН, че до 2050 г. над 2/3 от населението на света ще живее в градовете. Затова е важно да се подсигури доставката на здравословна, достъпна по цена и количество храна за тях. „Местните и национални власти трябва да насърчат различните форми на градско земеделие – от това на балкона и покривите на сградите, през градските частни и общински земеделски площи, до подкрепа на веригата за доставки до пазарите, за да бъде храната достъпна за голям кръг потребители“, се казва в анализ на CityZen.

Според проучване от 2018 г., цитирано от експертите от 5 европейски държави, има потенциал за производство на 180 млн.тона храна чрез градско земеделие в света. Това се равнява на около 10% от световното производство на плодове и зеленчуци годишно.

CityZen се позовава и на изследване от 2014 г., което сочи, че, за да се задоволи препоръчителната консумация от 2 зеленчука на ден на човек, една трета от общата площ в градовете трябва да може да се използва за земеделски цели. „Конкуренцията за земя в градовете ще нараства – интересите и нуждите на транспорта, за строителната и жилищна инфраструктура, на бизнеса и тези на градските фермери трябва да се съгласуват. Местните власти и политики трябва да подкрепят регулаторно и финансово градските градинари за по-голям достъп до земя и вертикални пространства, както и да развиват знанията, добрите практики и бизнес моделите за успешно и социално значимо градско земеделие. Това е едно от възможните решения на предизвикателствата в живота ни в следствие от COVID-19 – като ограничения на придвижването, прекъснати вериги на доставки и социални предизвикателства. Виждаме това и като стъпка за положителна промяна в борбата с безработицата и с климатичните промени, за по-добра ресурсна ефективност на градската среда“, призовават експертите.

Проектът CityZen продължава през 2021 г. с нови проучвания на местните инициативи за градско земеделие, с обмен на добри практики за социално предприемачество и зелени бизнес модели и с предложения за мерки и планове за устойчиво развитие на градското земеделие с подкрепата на местните и национални власти.

CityZen е инициатива на Фондация “Приложни изследвания и комуникации”, която стартира през 2019 г. и се финансира от Програмата за междурегионално сътрудничество INTERREG EUROPE 2014-2020. Проектът популяризира градското земеделие като възможност за облагородяване на градските площи, за нови социални и бизнес инициативи и се реализира от регионални власти, изследователски институти и организация за подпомагане на бизнеса от 5 европейски страни.

За подробности:

Допълнителна информация за CityZen можете да намерите на страницата на проекта в INTERREG Europe

Информация на страницата на Фондация „Приложни изследвания и комуникации“

ФБ профил

YouTube канал

За контакт:

denitsa.marinova(at)online.bg

За връзка с медиите:

maya.tsaneva(at)online.bg

Фондация „Приложни изследвания и комуникации“

 

Още публикации

Блог