ARC FUND
ARC FUND / Събития / Лаборатория за „вятърни“ идеи

Лаборатория за „вятърни“ идеи

През юни беше проведена първата експерна дискусия в рамките на Лаборатория за „вятърни“ идеи: справедливо развитие на вятърната енергия в Североизточна България“ (в рамките на JustWind4All). Темата на изданието беше специално посветена на подходите за пространствено планиране на зони за ускорено развитие на вятърни мощности.

На срещата взеха участие представители на общините в България и водещите вятърни асоциации и инвеститотори, както и отделни независими изследователи и теоретици.

В хода на дискусията беше обсъден двуетап подход за картографиране и определяне на зони за ВЕИ в следните стъпки:

  • Стъпка 1: Определяне на сухоземните и морските райони, необходими за инсталиране на централи за производство на енергия от ВЕИ (според националните цели за 2030 г.);
  • Стъпка 2: Определяне на зони за ускорено използване на възобновяеми енергийни източници;
  • Държавите членки, в координация със своите местните и регионални власти, приемат планове, в които се определят зони за ускорено използване на възобновяеми енергийни източници за един или повече видове ВЕИ;
  • Премахване на административните пречки и алокация на достатъчно квалифициран човешки ресурс (ако е необходима преквалификация, повишаване на квалификацията, финансиране);
  • Използване на екосистемен подход за морско пространствено планиране: по време на процеса държавите членки увеличават пространството, определено за производство на енергия от ВЕИ, в съответствие с целите за климата за 2030 г., 2040 г. и 2050 г.

В дискусията бяха засегнати ключови въпроси:

  • Публичните бази данни и европейските карти за вятъра да бъдат допълнително анализирани от националните и регионални власти с ключово участие от страна на релевантите национални институции;
  • Определяне на правила за дефиниране зони за ускорено внедряване на ВЕИ, в т.ч. определяне на механизми за осъществяване на мониторинг и оценка на риска;
  • Ролята на замесените министерства е ключова не само на стратегическо, но и на оперативно ниво;
  • Планирането трябва да се осъществява в цялост и перспективност на енергийния микс;
  • Възможностите за облекчаването на времето за разрешителни за строеж на вятърни паркове.

Темата за пространственото планиране на зони за ускорено развитие на вятърни мощности е ключова за отключване на вятърния енергиен потенциал на страната като широкото ѝ публично развитие предстои.

Още публикации

Блог