ARC FUND
ARC FUND / Събития / Международна бизнес мисия за управление на отпадъци и биогаз – Сао Пауло, Бразилия

Международна бизнес мисия за управление на отпадъци и биогаз – Сао Пауло, Бразилия

Enterprise Europe Network, Бразилия и Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa) в партньорство с АРК Консултинг, Enterprise Europe Network – България канят малки и средни предприятия за участие в бизнес мисията за управление на отпадъци и биогаз, по време на Waste Expo 2017, 21-24 ноември 2017 г., Сао Пауло, Бразилия.

Поканата за участие се отправя до малките и средни предприятия от ЕС и Бразилия с дейност в следните области:

Управление на твърди отпадъци: консултиране, планиране, логистика, мониторинг и инструменти от областта на информационните и комуникационни технологии;
-Управление на твърди отпадъци: събиране и транспортиране;
-Управление на твърди отпадъци: технологии и оборудване за сортиране и разделяне;
-Управление на твърди отпадъци: обработка и обогатяване на рециклируеми твърди отпадъци като входящи материали за производствени процеси;
Обратна логистика: планиране, консултиране, операционализиране;
Управление на органични отпадъци: компостиране;
Производство на биогаз: инженеринг и изпълнение на проекти;
-Производство на биогаз: производство или доставка на оборудване за биоразграждане и друго оборудване;
-Производство на биогаз: обогатяване или компресия;
Използване на биогаз: операции и поддържане на системи за генериране на топлина;
-Използване на биогаз: операции и поддържане на системи за производство на енергия;
Биогаз: системи и оборудване за мониторинг, измерване и контрол;
Енергия от отпадъци: от селскостопански отпадъци (биомаса);
-Енергия от отпадъци: от животински отпадъци (добитък);
-Енергия от отпадъци: от битови и строителни отпадъци.

Мисията е финансирана от ЕС, като се предвижда възстановяване на пътните разходи на одобрените за участие малки и средни предприятия в размер на 80%.

Практическа информация и срокове:

Краен срок за регистрация: 24 септември 2017 г.
Дата на събитието: 21-24 ноември 2017 г.
Детайли и регистрация: http://www.lowcarbonbrazil.com/MM-WASTE-MNGMT

При интерес към събитието и необходимост от допълнителна информация, моля, обърнете се към нас:

Фани Колева
АРК Консултинг
Enterprise Europe Network – България
fanny.koleva(at)online.bg
тел. +359 2 9733000

Още публикации

Блог