ARC FUND
ARC FUND / Събития / Международна конференция „Прогнозиране на технологичното и иновационното развитие – Форсайт“.

Международна конференция „Прогнозиране на технологичното и иновационното развитие – Форсайт“.

Конференцията се организира от фондация „Приложни изследвания и комуникации“. Тя цели да насочи общественото внимание към ползите от изпълнението на национални програми за прогнозиране, да повиши информираността на научноизследователските среди и бизнеса, както и да насърчи стратирането на национална програма за прогнозиране на технологичното и иновационното развитие. Конференцията ще постави началото на изпълнението на проект „Прогнозиране на технологичното и иновационното развитие (форсайт) за България и Румъния“.
В нея ще участват представители на държавната администрация, на научноизследователските среди и бизнеса от Великобритания, Ирландия, Белгия, Гърция, Германия, Финландия, Чешката Република, Унгария, Малта, Кипър и Естония.

 

Още публикации

Блог