ARC FUND
ARC FUND / Събития / Мисия за среща на клъстери – Солун, Гърция

Мисия за среща на клъстери – Солун, Гърция

Enterprise Europe Network – Гърция и Европейската платформа за сътрудничество на клъстерите – European Cluster Collaboration Platform (ECCP) в партньорство с АРК Консултинг, Enterprise Europe Network – България отправят към заинтересованите лица покана за участие в организираната от тях мисия за среща на клъстери, която ще се проведе в Солун, Гърция на 13 – 14 септември 2017 г. в рамките на Международния панаир в Солун.

Мисията, включваща информационно събитие и В2В форум, покрива области като: културни и креативни индустрии, кръгова икономика, мобилност, интелигентни градове, агротехника и автомобилна индустрия.

Налице е възможност за покриване на разходите по транспорта и настаняването на заинтересованите клъстери от страна на ECCP (максимум до 800 евро на клъстер).

Практическа информация и срокове:

Краен срок за регистрация: 28 юли 2017 г.
Дата на събитието: 13 – 14 септември 2017 г.
Място на събитието: Международен панаир, Солун

За повече информация: https://www.clustercollaboration.eu/node/3711

При желание за участие, моля, обърнете се към нас:
Фани Колева
АРК Консултинг
Enterprise Europe Network – България
fanny.koleva(at)online.bg
тел. +359 2 9733000

 

Още публикации

Блог