ARC FUND
ARC FUND / Събития / Начални учители започват превенция на речта на омразата и дискриминацията в училище

Начални учители започват превенция на речта на омразата и дискриминацията в училище

Начални учители от 5 града се включиха през юни 2015 г. в обучение за ранна превенция на езика на омразата и дискриминацията чрез интерактивна методика за преподаване на учебното съдържание.

Масовият и свободен достъп до интернет и социалните мрежи е прозорец към света на различните от нас, но и среда, в която се лее реч на омразата и дискриминация, достъпна за децата от най-ранна възраст. За да противодейства на вредата от това съдържание и да насърчи позитивната употреба на интернет, Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ в партньорство с експертна група от начални педагози разработи интерактивна методика за развиване на социални и културни умения у децата и техните семейства „Деца, учители и родители срещу езика на омразата и дискриминацията“. В основата на методиката стои убеждението, че предоставено чрез интерактивни методи за включване, задължителното учебно съдържание успешно развива у децата необходимите умения за толерантност и приемане на разнообразието като нещо ценно и полезно за обществото.

В обучението за пилотиране на методиката, проведено в края на юни, 20 начални учители от София, Стара Загора, Перник, Ботевград и Нова Загора се включиха като доброволци в тестването и измерването на въздействието на интерактивните часове върху уменията на учениците си и нагласите на техните семейства.
Новият елемент при обучението беше разчупването на модела обучител-обучаващ. Екипът на проекта, съфинансиран от Програмата за подкрепата на НПО по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, учителите от експертната група и новоприсъединили се педагози разчупиха ролите и се включваха наравно и като водещи, и като обучаеми в процеса на учене и обмяна на опит. Участниците демонстрираха лидерски качества, предприемчивост и дълбока отдаденост на ролята си на просветители.

В края на обучението участниците се обединиха около позицията, че подкрепата и квалификацията на учителите за активно въвличане на цялата училищна общност в учебния процес трябва да се превърне във фокус на образованието, за да се повиши мотивацията на учениците и да се развият уменията им за живот е дигитално, мултикултурно общество.

 

Още публикации