ARC FUND
ARC FUND / Събития / Наръчникът „Училището кани бащата“ на национална конференция срещу отпадането на ромските деца

Наръчникът „Училището кани бащата“ на национална конференция срещу отпадането на ромските деца

Наръчникът „Училището кани бащата“ беше представен пред повече от 100 учители и директори от цялата страна като добра практика за включване на бащите и другите значими мъже в живота на децата в училище с цел превенция на отпадането и повишаване на мотивацията за учене на децата. Участниците споделиха, че поради установения в ромската общност патриархален модел важните решения в семейството се вземат от бащата или друга значима мъжка фигура. Затова тези мъже са важни партньори на училището в тежката задача да задържат повече ромски деца в училище въпреки съществуващите бариери.

Бяха представени много успешни практики за включване на цялото семейство в училище. Директорът на ОУ “Св. Климент Охридски” в Буковлък г-жа Теодора Влахова изтъкна, че общите игри и забавленията са рецепта за сплотяване и насърчаване на диалога в общността. Например за Деня на християнското семейство училището организира състезание под мотото “Мама, татко и аз”.

„Когато не говорим помежду си, ние се изпълваме с подозрения и предразсъдъци. И затова е още по-страшно за децата ни да се развиват в среда, в която за чуждия, за различния се говори като за враг, като за опасен индивид. Това са последствията от загубения ни диалог“, подчерта вицепрезидентът Маргарита Попова при откриването на конференцията.

Конференцията „„Интеркултурното образование като средство за намаляване отпадането на ромските деца от училище““, организирана за трета поредна година от Център „Амалипе“ съвместно с ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, се проведе на 1 и 2 юли 2015 г. във Велико Търново и в нея се включиха вицепрезидентът г-жа Маргарита Попова, ректорът на университета проф. Христо Бонджолов, д-р Йосиф Нунев от МОН, изследователи, представители от над 100 училища в страната. Организаторите си поставят за основна цел да обогатят педагогическата общност със съвременни методи за работа с ученици, родители и институции за по-пълен обхват на ромските деца в училище, постигане на етнически мир и благосъстояние на цялото общество. Повече идеи за въвличане на цялото семейство в училище можете да намерите в наръчника „Училището кани бащата“ и на сайта на Националната кампания „Да бъдеш баща“.

 

Още публикации

Блог