ARC FUND
ARC FUND / Събития / Национален конкурс за иновативно предприятие на годината 2009

Национален конкурс за иновативно предприятие на годината 2009

За шеста поредна година Фондация «Приложни изследвания и комуникации», Enterprise Europe Network – България, в партньорство с Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Мисията на Световната Банка в Българияпроведоха конкурс за иновативно предприятие на годината. Министър-председателят на Р България, г-н Бойко Борисов, връчи наградите на победителите – Смартком България (в категорията средно и голямо предприятие) и ОРАК инженеринг (в категорията малко предприятиe) на 1 март 2010 г. в рамките на Шестия Национален иновационен форум.

За първи път беше дадена награда и за научноизследователска организация на годината. Институтът по механика в БАН и Лабораторията „CAD/CAM/CAE в Индустрията“ в Технически Университет – София завоюваха отличието за 2009 г. Награди за иновативната си дейност през 2009 г. получиха и AMK «Задвижаваща и управляваща техника», Бианор Сървисиз, Техкерамика и Дисси.

Не само наградените предприятия и научноизследователски оргаизации, но практически всички участващи в конкурса илюстрират една от важните тези на доклада Иновации.бг 2010: Сътрудничеството между бизнеса и научните организации е основен фактор за иновативност и качество. Това сътрудничество може да бъде проява на класически тип академично предприемачество, където учени и преподаватели основават и управляват иновативни предприятия; паралелна заетост в двете сфери; съвместна работа по проекти, финансирани от предприятията или програми на Европейската комисия, както и бизнес програми (лаборатории, нови магистърски програми, привличане на експерти от бизнеса да водят лекции и упражнения) за развитието на човешкия ресурс в партньорство с университетите.

Друга важна обща характеристика на победителите е високата им ИКТ- интензивност – това са или ИКТ фирми в тесния смисъл или фирми, които значимо използват ИКТ в цялостния жизнен цикъл на иновациите си. Факт, който също се дискутира в доклада Иновации.БГ 2010. Една пета от всички разходи за НИРД в страната се падат на ИКТ сектора, и над половината в ИКТ-интензивните сектори.

За шест години наградата се утвърди като водеща в сферата на иновациите в България. 35-те наградени предприятия до този момент вече се радват на ползите от награда – повишена видимост и доверие, повече поръчки, но и отговорност. Много качествени разработки, с потенциал за пазарно развитие не успяват да бъдат наградени, но предприятията могат да разчитат, че ще получат необходимото съдействие за технологичен трансфер или подготовка на НИРД проект за финансиране с европейски средства от организациите в Enterprise Europe Network.

I. Категория малки предприятия

1. ОРАК Инженеринг

ОРАК Инженеринг е водеща софтуерна компания, създадена през 1996 г., която към момента разполага с представителства в oсем различни страни и вече има над 5000 инсталации в Европа, Азия и Северна Америка. Основната дейност на фирмата е създаване, внедряване и поддръжка на софтуерни решения за търговия, туризъм и производство. Печелила е многобройни отличия на български и международни изложения, панаири и конкурси. Носител е на наградата за Иновативно предприятие за 2008 г.

ОРАК Инженеринг участва в конкурса с два модула от собствена платформа за управление на бизнеса – R6 IBR (Interactive Business Reporter) и R6 ORB (Online Restaurant Booking). Платформата дава възможност за постигане на оперативна съвместимост между разнородни системи за управление на бизнеса и за свързване на бизнес процесите на едно предприятие с услуги на социални мрежи, системи за електронни разплащания, системи за позициониране и др. ОРАК R6 IBR има вградени интеграции с двете най-разпространени в света системи за управление на бизнеса – Мicrosoft Dynamics и SAP R3.

Лице за контакт: Георги Халачев
Адрес: гр. Пловдив, бул. Санкт Петербург 48
Тел.: 032/ 636 425
Email: office@orakgroup.com
URL: www.orak-bg.com

2. АМК „Задвижваща и управляваща техника”

АМК „Задвижваща и управляваща техника” е дъщерна фирма на немският холдинг АМК и Ко. В технологично отношение АМК е на световно ниво и е реализирала множество иновативни проекти в Източна Европа и Централна Азия. В България АМК е помогнала на редица предприятия от практически всички сектори на икономиката да внедрят процесни иновации. АМК – България е реализирала иновативни проекти в Русия, Румъния, Турция, Гърция и Македония. Поддържа дългосрочно сътрудничество с Технически Университет – Габрово изграждайки лаборатории, обучавайки студенти и чрез включването в разнообразни изследователски проекти. Българският развоен отдел в АМК има ключова роля в нови разрабтки на серво-двигатели и тяхното управление.

Иновативният продукт, с които АМК участва в конкурса е система за генериране на изкуствено вълнение в изследователски басейн за провеждането на експериментални хидродинамични изследвания. Иновативното решение е новост за световния пазар и е разработено за Института по хидро и аеродинамика на БАН. В резултат на внедряването на тази технологична разработка, мореплавателните съдовете могат да се изпитват два пъти по-бързо, в по-близки до реалността условия, което води до намаляване на разходите по изпитателния процес с 65%.

Лице за контакт: Стефан Деевски
Адрес: гр. Габрово, ул. „Генерал Николов” №1
Тел.: 066/819 102
Email: stefan.deevski@amk-drives.bg
URL: http://bg.amk-antriebe.de

3. ДИССИ

Фирма ДИССИ е инженерингова фирма, специализирана в разработване, проектиране и внедряване на системи за оперативно-диспечерското управление в ЖП транспорта. ДИССИ е типичен пример за нишово академично предприемачество с лидерска позиция на пазара.

Иновативният продукт, с който ДИССИ участва в конкурса е последна генерация на SCADA-системата ДИСИМ 2000, проектирана и разработена за нуждите на Метрополитена на гр. София. Системата позволява наблюдението и прякото автоматично управление на процесите по експлоатация и преди всичко безопасността на пътниците в софийското метро. Чрез уникалната за България разработка се постига намаляване на времето за ъпгрейд и повишаване на надеждността при интегриране на нови модули в системите за оперативно диспечерско управление.

Лице за контакт: Евтим Горанов
Адрес: гр. София, ЖК „Лагера”,Бл.59, Ет. 11, ап. 50
Тел.: 0888 708406
Email: evtimg36@abv.bg
URL:

II. Категория средно и голямо предприятие

1. Смартком – България АД

Основната дейност на фирма Смартком е системна интеграция в областта на съвременните информационни и комуникационни технологии, професионални услуги и развитие на технологии и продукти в сферата на микро и нано електрониката. Като системен интегратор Смартком заема лидерска позиция на българския пазар за операторски клас мрежови решения.

Един от иновативните продукти, с които Смартком участва в конкурса е фамилия LAN комутатори StrongAccess за осигуряване на качествен интернет достъп, които гарантират качество на тройната услуга (пренос на глас, видео и данни). Фамилията комутатори е внедрена в мрежата на един от големите български интернет доставчици. Смартком участва в конкурса и с технология за софтуерни продукти и библиотеки за проектиране на електронни интегрални схеми, разработвани от фирмата като част от международен консорциум, развиващ уникална в световен мащаб технология за технологични възли от 0.25 микрометра до 22 нанометра. Работи в сътрудничество с Технически универистет – София и Сoфийски Университет «Св. Климент Охридски» както по посбствени проекти, така и по финансирани от Европейската комисия.

Лице за контакт: Петър Статев
Адрес: гр. София, бул. Цариградско шосе №7, 7-ми км., БИЦ ИЗОТ, ет.3
Тел.: 02 9650650
Email: office@smartcom.bg
URL: www.smartcom.bg

2.Бианор Сървисиз”

„Бианор” е българска софтуерна компания специализирана в областта на телекомуникациите. Бианор създава иновативни решения, с които помага на бизнеса да се възползва пълноценно от съвременните мобилни технологии. Сред клиентите и партньорите на компанията са водещи световни имена, IBM, Nokia, Sun Microsystems, Intel и други. Продукти, разработени от компанията се ползват в организации като US Department of Defense, NASA, Nokia, IBM, Microsoft, както и от стотици хиляди притежатели на iPhone. Бианор е носител на награда от конкурса за иновативно предприятие 2008.

Иновативният продукт, с които Бианор участва в конкурса е iMediaShare – технология, която позволява споделяне на мултимедийно съдържание през мобилни устройства. На практика технологията позволява мултимедийни файлове съхранени на мобилния телефон да се гледат на домашния телевизор посредством Wi-Fi връзка и наличната домашна мултимедийна система. iMediaShare, оригинално разработен за iPhone ще бъде скоро достъпен и за Андроид. Технологията е новост за световния пазар.

Лице за контакт: Костадин Йорданов
Адрес: гр. София, ул. „Черковна” №78
Тел.: 02 460 4200
Email: marketing@bianor.com
URL: www.bianor.com

3. Техкерамика

Фирма Техкерамика е специализирана в разработка и производство на изделия от техническа керамика. Към момента Техкерамика е един от трите водещи световни производители на изделия от алуминиев титанат, като пазарния дял на фирмата непрекъснато нараства. Техкерамика е сред водещите световни производители на конструкционна керамика, намираща приложение във всички сфери на индустрията.

Продуктите, с които фирмата участва в конкурса са два. Първият са тръби „Blasch ” – изделие от техническа керамика, използвано като леярски консуматив в специални инсталации за кокилно леене на голямо габаритни детайли от алуминий. Втората разработка е балистична керамика, изделията от която са основна част от съставната защитна броня, която разрушава челната част на куршума, погасява неговата кинетична енергия и възпрепятства проникването и по-нататъшната му поразяваща способност.

Лице за контакт: Преслав Христов
Адрес: гр.Мездра, ул.”Боденско шосе” № 1
Тел.: 0910/ 92787
Email: pvh@mail.bg
URL:

III. Научноизследователска организация на годината

Институт по механика БАН

Институтът по механика е водещ научен център с традиции във фундаменталните и приложни научни изследвания в областта на механика на деформируемото твърдо тяло, механика на флуидите, роботика, мехатроника и биомеханика.

Продуктите, с които фирмата участва в конкурса са автоматизирана система за безразрушителен контрол на механичните свойства и структурата на метални материали, както и с уред за акупресура, предназначен за функционална рехабилитация на болни с тежка двигателна инвалидност. Тази разработка е новост за световния пазар.

Лице за контакт: Емил Маноах
Адрес: София 1113, ул. ”Акад. Г. Бончев”, блок 4
Тел.: 02 973 31 40
Email: e.manoach@imbm.bas.bg
URL: http://info.imbm.bas.bg

Лаборатория „CAD/CAM/CAE в Индустрията“, Технически Университет – София

Лаборатория „CAD/CAM/CAE в Индустрията“ на „Машинно технологичен факултет“ , Технически Университет – София е създадена през 1990. Дейността на лабораторията включва изготвяне на концепции, проектиране, моделиране и оптимизация, прототипиране и създаване на цялостни решения при развитие на иновативни продукти в областта на виртуалното инженерство.

Продуктът, с който фирмата участва в конкурса е модулната система A.Master Cut за високоскоростно прецизно рязане на листови материали с лазер, плазма и водна струя под високо налягане. Системата е новост за световния пазар.

Лице за контакт: Борислав Романов
Адрес: София, бул. „Кл. Охридски“ 8
Тел.: 02 965 25 74
Email: office@3clab.com
URL: www.3clab.com

Още публикации

Блог