ARC FUND
ARC FUND / Събития / Национален конкурс за иновативно предприятие на годината 2010

Национален конкурс за иновативно предприятие на годината 2010

За седма поредна година Фондация «Приложни изследвания и комуникации», Enterprise Europe Network – България, в партньорство с Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Представителството на Европейската комисия в България проведоха Националния конкурс за иновативно предприятие на годината. Министър-председателят на Р България, г-н Бойко Борисов, връчи наградите на победителите – Оптикс АД (в категорията средно и голямо предприятие) и Примавет-София ООД (в категорията малко предприятиe) на 17 май 2011 г. в рамките на Седмия Национален иновационен форум.

За първи път беше дадена и Специална награда на журито за „Устойчиво иновативно поведение” на фирма „ОРАК Инженеринг” ООД.

За седма поредна година наградата се утвърди като водеща в сферата на иновациите в България. 43-те наградени предприятия до този момент вече се радват на ползите от награда – повишена видимост и доверие, повече поръчки, но и отговорност. Много качествени разработки, с потенциал за пазарно развитие не успяват да бъдат наградени, но предприятията могат да разчитат, че ще получат необходимото съдействие за технологичен трансфер или подготовка на НИРД проект за финансиране с европейски средства от организациите в Enterprise Europe Network.

I. Категория малки предприятия

Примавет – София ООД

Примавет – София ООД произвежда високоефективни продукти за лечение и профилактика на заболявания при пчелите. Широката продуктова гама на фирмата включва собствени иновативни разработки и подобрени аналози на съществуващи продукти. Примавет е лицензирана по Добра производствена практика във фармацията, стандартите НАССР и ISO 9001:2008 и притежава регистрация като Малко предприятие от Европейска комисия за лекарства.

В конкурса Примавет участва с два продукта със световна новост – Варостоп и Екостоп за лечение на широко разпространеното по света паразитно заболяване вароатоза по пчелите, причиняващо сериозни загуби на сектора. Продуктите са с близо 100 % ефективност при еднократно приложение, без негативни ефекти върху пчелите, околната среда и пчелните продукти. Патентованият, изцяло природен състав на Екостоп и специфичната му фармацевтична форма го правят приложим в биологичното пчеларство. Продуктите са защитени с търговски марки, утвърдени в страни от Централна и Източна Европа, Азия и Южна Америка.

За контакти:
Име, фамилия: маг. икон. Надежда Иванова Панчева
Длъжност: Управител
Тел.: 02/ 931 81 41
Факс: 02/ 931 81 41
Е-mail: med2002@abv.bg
http://www.primavet.com

Интериорпротект ООД

Фирма „ИНТЕРИОРПРОТЕКТ“ ЕООД е създадена през 1997г. Днес, макар скромния персонал от 10 човека, фирмата е водеща в областта на огнезащитата на текстил, дървесни материали, хартия, велпапе, пенополистирол, пенополиуретан и други полимерни материали. Фокусът на развитието и усилията на фирмата е поставен върху създаването на иновации. Всички разработки на фирмата са новост за пазара, като голяма част от тях – и за световния.

Тази година „Интериорпротект” участва в конкурса с технология за създаване на общ състав на биоразложими халоген-несъдържащи забавители на горене, ефективен при хидрофилни и хидрофобни полимери като текстил, дърво, кожа, хартия, картон, разпенени полимери и на изделия от тях, независимо от физико-химичните им свойства и структура, като при това се осигури широк диапазон на приложимите способи за нанасяне на състава върху материалите като: енергоспестяващи методи за нанасяне „на място” при клиента като импрегниране чрез потапяне, разливане, нанасяне с четка, валяк или чрез напръскване при атмосферно налягане и стайна температура; поточни методи; импрегниране в автоклав; плазмено подпомогнато импрегниране.
Технологията превъзхожда по качества световно признати аналози и понастоящем се изнася за Великобритания, Франция, Белгия, Кипър и др.

За контакти:
Име, фамилия: Лидия Костова
Длъжност: Управител
Тел.: 02/927 88 82
Факс: 02/927 88 82
Е-mail: office@interiorprotect.com
www.interiorprotect.com

Адванст Технологии АД

Адванст технологии извършва изследователска и развойна дейност по проекти в сферата на индустриалната електроника и телекомуникациите, хардуера и софтуерните продукти. Тясната специализация на дружеството е в петролната електроника.
В конкурса участва с ново поколение интелигентен индустриален контролер за управление на електрически двигатели, задвижващи потопяеми, електрически, центрофужни помпи използвани в петролната промишленост без аналог на световния пазар.
Устройството е иновативно поради множеството интелигентни решения за управление, мониторинг и визуализация на записваните данни, които предлага. Също така, на база наблюдаваните промени в защитаваната система, контролерът има възможност да прилага напредничава логическа функционалност, като същевременно напълно запазва капацитета на ресурсите си от гледна точка процесорно време, памет, комуникации и отдалечен достъп.
Фирмата е разработила продукта за канадската компания Subcoe Ltd, която е притежател на патнента.

За контакти:
Име, фамилия: Пламен Железов
Длъжност: Изпълнителен Директор
Тел.: +359 52 725022
Факс: +359 52 725066
Е-mail: pj@atech.bg
www.atech.bg

Апекс 11 ЕООД

Още от създаването си, фирма Апекс 11 намира своето място на пазара, като залага на развитието и предлагането на иновативни продукти и услуги, свързани с мото и електро кари и складово оборудване.
– през 2002 г. „Апекс 11” патентова преработка на дизелов двигател на газ;
– през 2004 г. внедрява в производство мотокарите А35, А50 и А80, които са разработка на фирмата и тя притежава Свидетелство за промишлен дизайн.
В конкурса фирмата участва с продукта МОТОКАР ЗА ЧЕТИРИПОСОЧНО ДВИЖЕНИЕ А-ЛИФТ, който е специално разработен за обслужване на дълги товари в тесни пространства, което води до оптимизиране на складовите пространства до 75 %.
Продуктът е иновация за българския пазар и до момента “Апекс 11” е единствения производител на този тип мотокари за България.
За мотокара А-лифт фирмата притежава Свиделство за регистрация на търговска марка и промишлен образец на територията на България и Европейската общност.

За контакти:
Име, фамилия: Мария Раева
Длъжност: управител
Тел.: 032/ 904466
Факс: 032/ 964440
Е-mail: apex@apex11.com
www.apex11.com

Специална награда на журито за „Устойчиво иновативно поведение”

ОРАК Инженеринг ООД

ОРАК Инженеринг е софтуерна, консултантска компания, създадена през 1996 г. Основната дейност на фирмата е създаване, внедряване и поддръжка на софтуерни решения за търговия, туризъм и производство на база на собствено създадена софтуерна бизнес платформа. ОРАК Инженеринг има над 5000 инсталации в Европа, Азия, Близкия изток, Северна Америка. Фирмата е директен доставчик на софтуерни решения за големи национални и международни компании като M-tel, Adidas, Siemens.

В конкурса Орак участва със своята разработка – програмата ORAK R6. ORAK R6 Hotel е нов софтуерен продукт за автоматизиране на локални и глобални бизнес процеси в сферата на туристическата индустрия. Системата работи в интерактивен режим през web браузър и е с повишено ниво на сигурност на информацията. Тя дава възможност за обработка на всички бизнес процеси в един малък, среден и голям хотел, а също така е изключително подходяща за хотелски вериги, в обществения сектор, както и в сферите на националната сигурност и отбраната.

Продуктът е новост за световния пазар.

За контакти:
Име, фамилия: Красимир Стоянов
Длъжност: Основател
Тел.: +35932636425
Факс: +35932636427
Е-mail: krasimir.stoyanov@orakgroup.com
www.orakgroup.com

II. Категория средно и голямо предприятие

Оптикс АД

Създадена през 1998 г., „ОПТИКС“ АД е специализирана в конструирането и производството на оптични, оптикомеханични и оптикоелектронни възли и изделия със специално и гражданско предназначение. Производството на фирмата отговаря на всички изисквания на европейските и световни стандарти. Съвременният дизайн, ергономичността и високите технически характеристики на изделията, произвеждани от „ОПТИКС“ АД, са съпоставими с най-добрите световни образци в оптичния, медицинския и отбранителния браншове.
„ОПТИКС“ АД е единственото предприятие в България, което разработва и произвежда цялата гама специална оптика за нуждите на армията и полицията. Фирмата разработва и ексклузивна гама продукти, предназначени за ловни целия а през 2004 г. се включва в немско-българско предприятие за медицински уреди и системи за ендоскопия.

В конкурса Оптикс участва със серии термовизионни камери; термовизионни мерници с цивилно и специално предназначение, и ред други високотехнологични оптико-електронни изделия: Фирмата представя дългообхватна неохлаждаема термовизионна камера, предназначена за интеграция в охранителни и наблюдателни системи, позволяваща 24-часово наблюдение в пълен мрак и при неблагоприятни атмосферни условия, като използва напълно пасивна инфрачервена технология. Конструкцията на мерника позволява той да се използва като ръчно преносима термовизионна камера и притежава възможност за запис на видео.
Продуктите съдържат елементи на новост за световния пазар и са базирани на върхови технологии в електрониката и оптиката.

За контакти:
Име, фамилия: инж. Иван Чолаков
Длъжност: Изпълнителен директор
Тел.: +359 357 6 41 25
Факс: +359 357 6 30 97
Е-mail: optix@optixco.com
www.optixco.com

АМК Задвижваща и управляваща техника ЕООД

АМК Задвижваща и управляваща техника ЕООД е дъщерна фирма на немският холдинг АМК GmbH и Ко, като притежава и развива натрупания 45 годишен опит на фирмата майка в областта на приложенията и производството на средства за автоматизация – серводвигатели, сервоуправления, панели за програмируеми контролери и цифрово-програмни управления, и всичко необходимо за изпълнение на цялостен напълно автоматизиран проект за дадена машина или технологична линия.
АМК в техническо и технологично отношение е на нивото на най-известните и реномирани фирми в областта и е на пето място по продажби на средства за задвижване и управление на технологични процеси в Европа, Средиземноморието и Африка.
Фирмата представя в конкурса библиотека с програмни модули за програмируеми контролери, реализиращи управление на серво-задвижвания,. Технологията позволява множество машинни конструкции да бъдат заменени с техни софтуерни аналози, което улеснява работата поради добрата връзка между серво-задвижданията и управляващата система, лесната настройка и липсата на поддръжка.
Новото поколение контролери на фирма АМК от серията A4/A5 е базирано на най-добрите технологии в областта. Чрез тях могат да се реализират лесно и без задълбочени познания в теорията на управлението както елементарни задачи, така и цели технологични процеси.
Технологията е новост за световния пазар.

За контакти:
Име, фамилия: д-р инж. Стефан Деевски
Длъжност: Управител
Тел.: 066 819 102
Факс: 066 819 101
Е-mail: info@amk-drives.bg
www.info@amk-drives.bg

Датекс ООД

Фирма Датекс е създадена през 1990 г. от група научни работници от Института по Приложна Кибернетика при Българската Академия на науките.
Много от продуктите на фирмата са намерили широка реализация в България и на световния пазар. Например,повече от 95% от компютрите в България и много от тези в Европа и САЩ днес, ползват кирилица с помощта на Flex Type или FlexWord. В периода 93 – 98 във фирмата създава дигитални карти на най – големите градове в България и Германия, няколко провинции на Франция, поречието на реката Нил и цялата територия на Тайланд. От1996 г.насам Датекс създава богато разнообразие от електронни касови апарати, принтери, електронни везни, баркод четци, периферия, аксесоари, софтуер.
В конкурса фирмата представя най-новият си продукт Linea Pro, който представлява специализиран четец на магнитни карти и баркод за продуктите на Apple iPod и iPhone, който позволява поемането на функциите по маркиране на продуктите и заплащане с банкови карти от всеки консултант/продавач на магазина без използването на традиционните касови или ПОС работни места.
На базата на Линеа про са изградени търговските системи за всички фирмени магазини на фирма Apple. С помощта на разработената от Датекс библиотека функции за управление на Linea Pro под iOS на Apple само в САЩ няколко десетки софтуерни фирми създават приложения за търговски обекти, ресторанти, хотели, складове и др.
От края на 2009 г. до сега в Датекс са произведени и експортирани повече от 38,000 устройства от модела. Продуктът е новост за световния пазар и притежава регистриран дизайн.

За контакти:
Име, фамилия: Пенчо Илиев
Длъжност: Изпълнителен директор
Тел.: +359 2 8165650
Факс: +359 2 8165709
Е-mail:pencho@datecs.bg
www.datecs.bg

Разширена информация за наградените фирми (PDF)

Още публикации

Блог