ARC FUND
ARC FUND / Събития / Национален конкурс за иновативно предприятие на годината 2013

Национален конкурс за иновативно предприятие на годината 2013

За девета поредна година Фондация «Приложни изследвания и комуникации», Enterprise Europe Network – България, в партньорство с Министерството на икономикатаи енергетикатаи Представителството на Европейската комисия в България проведоха Националния конкурс за иновативно предприятие на годината.

Президентът на Р България, г-н Росен Плевнелиев, връчи почетните статуетки за „Пазарно лидерство“ на фирма „Мехатроника“ АД и за „Иновационен хъб“ на фирма „Интерконсулт България“ ООД на 5декември 2013г. в рамките на Деветиянационален иновационен форум.

Тази година участниците бяха отличени в седемобласти според въздействието на тяхната иновационна дейност:

Област „Пазарно лидерство“

 

“Мехатроника” АД

“Мехатроника” АД е иновативно предприятие за конструиране и изработка на автоматични машини за производство, пълнене и запечатване на гъвкави опаковки за козметичната, хранително-вкусовата, химическата и фармацевтичната промишленост. Заради иновативността си, бързината при разработките и отличните качества на инженерните си решения, фирмата е предпочитан доставчик на автоматизирани машини за най-големите производители на козметика в света. Машините на фирмата участват в производството на повече от 20 % от тубичките в световен мащаб. Иновативните разработки на компанията са защитени с множество патенти – европейски, американски и български.

 

Област “ Иновационен хъб“

“Интерконсулт България” ООД

“Интерконсулт България” ООД есофтуерна и консултантска компания с повече от 15 години опит на пазара. Компанията има над 300 успешно реализирани ИКТ проекти за водещи мултинационални и български компании, довели до съществени промени в управлението на техните бизнес процеси. Основните клиенти на Интерконсулт са фирми в областта на банковия и финансов сектор, корабостроене, застрахователни дейности, енергетика, доставчици на комунални услуги и държавна администрация. Интерконсулт се представя с разработеното от тях платформа за автоматично генериране на софтуерно приложение за управление на бизнес процесите в предприятието. Подходът и високо-технологичната архитектура на платформата позволяват промените в бизнес процесите да бъдат моделирани и внедрени без помощта на ИТ специалисти.

 

Област “ Иновативно новостартирало предприятие“

„Уча.се“ООД

„Уча.се“ разработва цялостна платформа за онлайн обучение, която включва видео уроци, упражнения, алгоритми за връзка между упражненията и видео уроците, както и онлайн сесии с учители на живо. Уча.се е единственият онлайн образователен ресурс, който следва изцяло учебната програма от 1-ви до 12-ти клас, утвърдена от Министерството на образованието и науката и е организиран по класове и учебни предмети. Към момента „Уча.се“ съдържа 1900 урока, като стремежът на екипа е да създаде мултимедийни уроци и упражнения за всички предмети от всички класове. За по-малко от година онлайн платформата набра 70 хиляди регистрирани потребители с 25 хиляди гледания на ден.

 

„ХътГрип“ ООД

Стартиращото предприятие HutGrip разработи софтуер, който помага на малки, средни и големи предприятия да предвиждат и предотвратяват производствени аварии, да подобряват процесите и да оптимизират използваните ресурси. HutGrip предлага възможност за наблюдение, анализ на данните и прогноза в реално време, като по този начин осигурява по-високо ниво на разбиране и контрол на прозиводствените процеси. Системата Hutgrip е ефективна облачна технология, която е свързана с наличното оборудване и намалява значително първоначалните инвестиции.  Тя предлага решения, а не само съхранение на данните. Системата се прилага пилотно във фирми и сгради в България и  САЩ.

 

“Плейграунд Енерджи”ООД

“Плейграунд Енерджи” разработва иновативни играчки за детска площадка с вграден генератор, който превръща кинетичната енергия в звуци и светлина със стимулиращ и образователен ефект. Вариантите за приложения са много – свързани играчки, състезателни съоръжения, образователни игри. Целта е да се намали затлъстяването при децата и да се стимулира тяхната активност. Съвсем скоро ще бъдат изградени първите площадки в градовете Кърджали и Пазарджик. Иновацията на Плейграунд Енерджи е получила европейски, щатски и български патент за използването на такъв генератор в детски играчки. Предстои проект и за светещи беседки за възрастни в парковете, които също ще генерират ток за собственото си осветление и за wi-fi връзка.

 

Област „Социално въздействие“

„Робопартанс“ООД

Училище по роботика „Робопартанс“ цели да запали децата и учениците от ранна възраст по техническите науки. „Робопартанс“ е единственото училище по роботика, което предоставя не просто отделни занятия по роботика, а цялостна учебна програма с продължителност от 3 до 5 години. Екипът на „Робопартанс“ разработи и успешно реализира уникална в световен мащаб методология и програма за интерактивно обучение на ученици в сферата на инженерните науки на базата на роботите Mindstorms на LEGO. РОБОПАРТАНС вече имат и своите първи франчайз клиенти в чужбина – от Азербайджан и Русия, както и онлайн курсове с платени абонати от 20 държави (вкл. от САЩ и Канада).

 

Област „Устойчиво иновативно поведение“

“АМГ Технолоджи” ООД

 

“АМГ Технолоджи” ООД  е иновативно предприятие в областта на нанотехнологиите и вградените системи, което разработва и произвежда високотехнологични сензори за вграждане в широк спектър от прибори и микросистеми. Фирмата използва изключително собствени разработки, за които са подадени 5 заявки за патентна защита и над 20 за дизайн. Компанията  предлага цялостни решения за разработка от изходните материали до функционалното тестване на прототипи. До момента са разработени над 50 уникални конструкции на микроелектромеханични системи за различни цели. Фирмата участва в европейски изследователски програми и двустранни сътрудничества с университети и институти в Европа. От 2007 г. над 50 % от приходите на фирмата се  инвестират обратно в  научноизследователска и развойна дейност.

 

Област „Зелена иновация“

„ДеКони Интернешънъл“ АД

 

Фирма „ДеКони Интернешънъл“ АД е отличена за своя уникален в световен мащаб мобилен образователен център – 3D Екобус, оборудван с подвижни триизмерни екрани и най-съвременна озвучителна система. Екобусът е прeдназначен за провеждане на мобилно обучение. От март 2011 г. досега близо 80 000 деца от 70 общини са преминали курсове на тема „Опазване на околната среда и разделно събиране на отпадъци от опаковки“. В свободните от занимания с деца часове се провежда обучение на служители на компании-производители на опаковани продукти. Освен видимо „зелено“ въздействие и добър пример за корпоративна социална отговорност, 3D Екобусът на „ДеКони“ е успешен и устойчив бизнес продукт, който реализира 17 % от годишния оборот на компанията.

 

Област „Качество на живот“

“АМЕТ” ООД

Производителят на медицинска апаратура “АМЕТ” ООД е отличен за своя апарат за унищожаване на тумори и метастази в черен дроб и други меки тъкани чрез инструмент, който доставя високочестотната енергия в туморното образувание и с който се  инжектира  физиологичен разтвор в поразената зона. Предимствата на метода са свързани с по-високата степен на унищожение на тумора. Апаратът позволява  напълно безопасна хирургическа намеса, защитен е с български и европейски патент, и представлява световна новост. “АМЕТ” ООД е едно от малкото български предприятия, сертифицирани с ISO 13 485 за производство на медицински изделия.

Каталог на наградените фирми (PDF)

Още публикации

Блог