ARC FUND
ARC FUND / Събития / Националната конференция с международно участие ТЕЛЕКОМ 2006

Националната конференция с международно участие ТЕЛЕКОМ 2006

ТЕЛЕКОМ е ежегодна Национална научно-техническа конференция с международно участие, на която се обсъждат широк кръг проблеми на съвременните комуникационни системи и мрежи – от най-новите постижения на теорията до тяхното успешно внедряване в практиката.

Целта на конференцията е да създаде условия, възможности и среда на специалистите от различните области на телекомуникациите за обмен на идеи, знания и опит. Дискусиите по време на конференцията спомагат за формирането на нови идеи и стратегии за развитие на българските телекомуникации.

Тематични направления
1. Секторна политика, правни и регулаторни аспекти на телекомуникациите. Евроинтеграция.
2. Маркетинг и икономика на телекомуникациите.
3. Телекомуникационни и информационни услуги. Електронна търговия.
4. Информационни технологии в администрацията и бизнеса. Мултимедия.
5. Планиране и развитие на мрежите. Ngn.
6. Комуникационни и информационни технологии и системи. Интернет.
7. Мрежи за достъп – широколентов, жичен и безжичен.
8. Оптични технологии в телекомуникациите.
9. Радиокомуникации. Цифрово радио и тв. Разпръскване.
10. Теория на комуникационните вериги и сигнали.
11. Теория на телетрафика и на комуникационните мрежи.
12. Обучение по телекомуникации. Дистанционно обучение.
13. Пощенски и куриерски услуги.

За допълнителна информация, моля изтеглете поканата за участие (pdf, 293 KB)

 

Още публикации

Блог